Sebahattin Şimşir’in kaleme aldığı “Türk Dünyası Tarihi” adlı yapıtı, kısa bir bakış olarak ifade edebileceğimiz bir çalışma olmasına rağmen “Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Türk Hanlıklarından başlayarak günümüze kadar Türkistan Türklerini ele almaktadır.”

Kitap 2012 yılında basılmış olmakla birlikte uzun zamandır baskısı yoktu. Şimşir, eserin yeniden basılmasının yararlı olacağı düşüncesiyle gelen tavsiyeleri dikkate alarak kitabı yeniden gözden geçirmiş ve bazı kısaltma ve ilaveler yaparak araştırmacıların dikkatine sunmuştur.  

Şimşir, kitabının giriş kısmında Türk hanlıkları hakkında kısa bir bilgi verirken şöyle diyor: “Altın Ordu Devleti’nin (1240-1502) yıkılması ile bu bölgede Kazan (1437-1552), Kırım (1460-1783), Astarhan (1466-1556), Kasım (1445-1681) ve Sibir (1220-1598) gibi hanlıklar kurulmuştur.”

*

Kitabın içinde, “Azerbaycan Hanlıkları”, “Türkistan’da Türk Hanlıkları”, “Rusya Türklerinin Kültürel Faaliyetleri”, “İdil Ural’da Yenileşme Hareketleri”, “Buhara Milli Devleti”, “Hive (Harezm) Devleti” gibi birçok hanlık ve devlet ele alınıyor. Ayrıca Türk dünyasında yetişen birçok fikir adamı ve liderler hakkında bilgi veriliyor. Bunlardan Mustafa Çokay, Alihan Bökeyhanov, Abdurrauf Fıtrat Mehmet Emin Resulzade ve İsa Yusuf Alptekin’i örnek verebiliriz. 

*

Türk Dünyası hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için faydalı olacağına inandığımız bu eser, İstanbul’da Post yayınlarından 2018’de çıktı.(0 212 512 70 20)