Azerbaycanlı yazar Elçin'in (Elçin İlyas oğlu Efendiyev) "Sarı Gelin" adlı yapıtında 10 hikâyesi yer almaktadır. Seçilmiş hikâyelerinden bir kısmını ihtiva etmektedir.

Bilindiği gibi ilk öykü kitabını yine Yusuf Gedikli hazırlamış ve "Şuşa Dağlarını Duman Bürüdü" adıyla 1994 yılında yayımlanmıştı. 

Azerbaycan edebiyatının Türkiye'de tanınmasının öncülerinden biri olan Türkolog Dr. Yusuf Gedikli'ye göre, Elçin'in bu eserdeki öyküleri yazarın olgunluk dönemine aittir. Yapıtta yer alan "Her Şey Geçip Gidiyor" adlı hikâye ise dikkate değerdir. 

Yusuf Gedikli, öyküleri Türkiye Türkçesine aktarırken Elçin'in üslubunu korumaya çalıştığı, noktalama işaretlerine fazla müdahale etmediği, ortak dile ulaşmak için tarihi metinleri aynen bıraktığı görülmektedir.

Yapıtta ihtiyaç duyulduğu anlarda bazı insan ve yer adları hakkında bilgi verilmektedir. Yusuf Gedikli, Elçin'in bu değerli kitabının önsözüne 16 Eylül 2002 tarihini atmıştır. Ötüken neşriyat tarafından kitabın ikinci baskısı 2016 yılında yapılmıştır. 

Dr. Yusuf Gedikli'nin ayrıca "Sarı Gelin" adlı uzun bir makalesi MedyaDetay sitesinde yayımlanmıştır.
*
Çağdaş Azerbaycan edebiyatının önde gelen eleştiri, tiyatro ve öykü yazarı Elçin'in Ötüken neşriyattan çıkan diğer kitapları şöyle:
"Ölüm Hükmü (1996)", "Mahmut ile Meryem (1997)", "Ak Deve (1999)"