Türk edebiyatının en eski eserlerinden Kutadgu Bilig’in yazarı olan Yusuf Has Hacib (Uluğ Has Hacib), Türk ulusunun bozkır medeniyetinden İslam uygarlığına geçiş döneminde yetiştirdiği önemli düşün adamlarından biridir.

Yusuf Has Hacib'in 1069-1070 yıllarında kaleme aldığı Kutadgu Bilig (mutlu olma bilgisi) adlı eseri, Türk edebiyatının ilk yapıtlarından biri olup kendisinden sonra gelen eserleri vezin, dil, üslup bakımından etkilemiştir. Ansiklopedik ve çok taraflı olan kitap, Orkun yazıtlarından sonra ikinci klasiğimiz sayılmaktadır.

Dr. Yusuf Gedikli, Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig adını verdiği kitabın birinci bölümünde "XI. yüzyılda Türkistan'da siyasi durum ve Karahanlılar (840-1212)" döneminden bahsetmekte, "Karahanlı devri kültür hayatı, Yusuf Has Hacib'in hayatı, Kutadgu Bilig'e başkaları tarafından yapılan ekler, Kutadgu Bilig'in adı, adın veriliş sebebi ve kitabın yazılış amacı, Kutadgu Bilig'e başkalarınca verilen adlar, kitabın yazılış tarihi ve yeri, Kutadgu Bilig'in yazıldığı alfabe, Kutadgu Bilig'in nüshaları, Kutadgu Bilig hakkında ilk çalışmalar, Türkiye'deki ilk çalışmalar" gibi ara başlıklar altında incelemekte, Reşid Rahmeti Arat (1900-1964)'ın Kutadgu Bilig çalışmaları ve yayınları" hakkında bilgi vermektedir.

Yusuf Gedikli, kitabın ikinci bölümüne "Kutadgu Bilig'in dış özellikleri" başlığını koyarken, burada eserin dili, vezni, yazılış tekniği ve ahengi konusunda okura önemli bilgiler vermektedir.

Kitabın üçüncü bölümü "Kutadgu Bilig'in iç özellikleri" başlığını taşırken burada "Eserdeki kişiler, Yusuf Has Hacib'in Türklüğe ve Türkçeye bakışı, eserde geçen konular, Kutadgu Bilig'in nasıl bir eser olduğu" yolunda yorumlar yapılmaktadır. 

Dördüncü bölümde ise "Kutadgu Bilig'den seçmeler" başlığı altında "Dil ve söz, Bahar kasidesi, İdeal devlet düzeni, Hukuk ve toplum düzeni ve çeşitli konular" üzerinde durulmaktadır.

Yusuf Gedikli kitabını tanıtırken "İslami devirdeki ilk büyük klasiğimiz olan Kutadgu Bilig'i ve şairi Yusuf Has Hacib'i ufak bir kitapla tanıtmanın güçlüğü ortadadır. Buna rağmen kitabımızı inceleyenlerin Kutadgu Bilig hakkında genel bilgi ve fikir sahibi olacaklarını, sonraki adında eserin bütününü okuyacaklarını umut ediyoruz" demektedir.

Gedikli'nin Önsöz'e attığı tarih 29 Ekim 2016'dır. Boğaziçi yayınlarından Mart 2017'de yayınlanan eser 154 sayfadır.

Esen kalın.