Aylık eğitim ve kültür dergisi yeni ufuk, her sayısında seçtiği konularla dikkat çekiyor. Nisan 2024 tarihli 116'ncı sayısında Nuri Killigil'i kapaktan tanıtırken "yarım kefen tam iman"  başlığı kullanıldı. Adem Varol, 'Bakü Fatihi' olarak bilinen Nuri Killigil Paşa hakkında kaleme aldığı yazısında önce biyografik bilgisini verirken, "Trablusgarp cephesi", "Kafkas İslam Ordusu komutanı oluşu ve Bakü Harekâtı" ve "Milli Mücadele döneminde Nuri Paşa" başlıkları altında mücadelelerle dolu yaşamını incelemektedir.

Büşra  Küçükyılmaz "Türk hukukunda laiklik kavramı" başlıklı makalesinde her zaman gündemde yer alan laiklik hakkında önemli tespitlerde bulunurken şöyle diyor: "Sonuç olarak  içinde bulunduğumuz hukukî düzen, toplumun ahlakî düzeniyle şekillenmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti itibariyle yeniden inşa edilmeye çalışılan Türk hukuku, milletin tarihine, kültürel kodlarına, inancına, ahlakına uygun ve bunlarla bağdaşan bir sistem olmalıdır. Yaklaşık 90 yıldır Türk milleti, kendisine uygulanan hukuka; siyasette, idarede, eğitimde yabancılık çekmektedir."

Küçükyılmaz, bu durumun düzeltilmesi adına, millî hukukçularımızın yetiştirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamlıyor: "Türk milletinin karakterine uygun bir hukuk sistemi yani çağa uygun bir şekilde Türk Töresi oluşturup onu uygulamamız gerekmektedir ancak Türk milletinin kodlarından oluşan bir hukuk sistemi, Türk milletine meşru bir zemin oluşturur ve devlete, hukuka olan güveni kazandırır. Şu unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Müslüman olsa da ezici bir çoğunluğu Müslüman Türk'tür ve bu Müslüman Türkler bu devleti kurmuştur."

Nehir Çelikkollu da "Türkçülüğün Esaslarının 100. Yılında Bir Muhasebe Denemesi" başlıklı makalesinde, derginin Aralık sayısında çıkan Berkan Sözer'in yazısını tahlil etti. Derginin Mart sayısının diğer yazarları Sultan Bektaş Çakmakçı, Ahmet Çağlar, Senan Kazımoğlu. Derginin sayfalarında Türk milliyetçiliğinin kilometre taşlarından Ziya Gökalp, S. Ahmet Arvasi ve Peyami Safa'nın makalelerine yer verildi.

Derginin imtiyaz sahibi Mehmet Nuri Serbest, Sorumlu yazı işleri müdürü Berkan Sözer, Genel yayın yönetmeni Emin Arda Alan. Yayın ekibinde Nehir Çelikkollu, Azra Gülkaya, Merve Güler, Mustafa Çağrı Kırmızı, Saliha Şaşmaz görev alırken, basım ve dağıtım işlerini Ali Kerem Akdağ yürütmektedir.

yeni ufuk dergisinin dağıtımı, İstanbul Vefa'da ekim ayında açılan Töre-Devlet Kitabevi'nden yapılmaktadır.  

Esen kalın.