Sığırlarda, koyunlarda, keçilerde ilkbahara geçiş döneminde görülen çayır sendelemesi, hipomagnezemi, magnezik tetani, buğday çayırı zehirlenmesi gibi isimlerle de adlandırılan çayır tetanisi her yaşta, özellikle yüksek verimli büyükbaşlarda görülen dengesizlik, tetani ve kasılmalar ile karakterize bir yetmezlik hastalığıdır.

Hastalığın sebebleri nelerdir?

Hastalık en sık 4-7 yaş ineklerin erken laktasyonunda, laktasyondaki inekler baharda ahırlardan yeşil meralara çıkışı ile beraber genç yeşil tahıl bitkileri-buğday mera otlatma zehirlenmesi, kış mevsiminde yetersiz beslenme ve değişken sert hava koşullarına sahip sığır veya kuru süt sığırlarında kötü beslemede bulunan sığırlarda % 12'ye varan morbidite; bazı vakalarda ölüm oranı %30-100 yükselebilir.

Hayvanların sınırlı miktarda magnezyum rezervleri vardır; Bu nedenle, özellikle geç gebelik ve erken laktasyon sırasında, gerekli seviyelerde kan magnezyum korumak için yemden yeterli bir şekilde almaları gerekir. Hava, östrus aktivitesi, yaralanma ya da yönetim ile ilişkili yem alımındaki azalmalar, yemin büyüme koşulları hastalığa elverişli ise çayır tetanisi olasılığını artırabilir. Bununla birlikte, düşük kan magnezyumlu tüm inekler çayır tetanisinigeliştirmez;  Geç gebelik veya ağır laktasyonda olan ineklerin ve koyunların genellikle nisan ve mayıs aylarında bolca baharda büyümüş otlarda yayılırken en yaygındır, ancak sonbaharda da vakalar görülebilir. Hızla büyüyen yemler düşük magnezyum seviyelerine sahiptir ve yemdeki yüksek seviyelerdeki protein ve potasyum magnezyumun kullanılabilirliğini daha da azaltır. Azot ve potasyum gübreleri ile gübrelenmiş meraların da çayır tetanisine neden olma olasılığı daha yüksektir. Bitkilerin gübre içerisindeki nitrojen ve potasyum alımları, hayvan için mevcut olan magnezyum miktarını daha da azaltır. Gübre içindeki besin oranlarının büyüme için bitki gereksinimlerini aşmadığından emin olmak için topraklar test edilmeli. Üreticilerimize bereketli , bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dilerim.

Sakarya Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

                                  BAŞKANI

                                Mustafa yıldız