Bahar mevsimi geldi. Buzağı doğumları başladı. Üreticilerde tatlı heyecanlı telaş yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meslektaşlarım haftanın 7 günü 24 saat esasıyla her zaman üreticilerin yanındadırlar.

Üretim ülkemiz ve halkımız için çok önemli bir kriterdir. Buzağılar doğduktan sonra ilk üç gün içinde günde iki kez 2-3 litre ağız sütüyle beslenmeleri sağlanmalıdır. Buzağılar doğar doğmaz ya da en geç 24 saat içerisinde annelerinden ayrılmalı ve ayrı bölmelerde barındırılmalıdır. Buzağılar bir arada barındırılacaksa buzağı başına 2-3 m2 iyi altlığa sahip bölmeler sağlanmalıdır.

AĞIZ SÜTÜ NİÇİN ÖNEMLİDİR?
Annenin ağız sütü buzağı için son derece önemlidir. Ağız sütü gerek besleyicilik açısından gerekse hastalıklara karşı koruyuculuk açısından çok önemlidir. Ayrıca ağız sütünde bulunan magnezyum sülfat bağırsaklarda doğarken mevcut olan mekonyumu dışarıya atılmasına ve bağırsakların temizlenmesine katkıda bulunur. Buzağılar ağız sütünü ne kadar erken içerlerse bağırsaklarda mikrop tutunması da o ölçüde azalmış olur.

Buzağılara doğumu takiben en kısa sürede başlanarak, ilk 3 gün, günde 3 öğün, öğünde en az 1.5 lt olmak üzere, günlük toplam 4-5 litre ağız sütü içirilmeli,
Genel Kural: Ortalama büyüklükteki bir siyah-alaca buzağı doğumu takiben ilk 6 saat içinde en az 2-3 litre ağız sütü tüketmeli.
– İlk 12 saat önemli olup bu sürede bağışıklık maddelerinin yarayışlılığı daha yüksektir,
– Ağız sütü verilmesinde kovadan içme ve emme yerine biberonla içirme tercih edilmeli,
– Ağız sütü taze olmalı, farklı hayvanların ağız sütleri karıştırılıp kullanılmamalı,
– Ağız sütü 37 C sıcaklıkta, biberonla 80 cm yükseklikten ve 45 derecelik açı ile içirilmelidir.
2. Süt ve Buzağı Maması ile Beslenme (4. günden- 6. haftaya kadar)
– Süt, buzağı için yeterlidir, ancak buzağı mamaları da kullanılabilir.
– Günde 4-5 litre arasında süt veya buzağı maması kullanılır,
– Süt veya mama buzağılara ağırlıklarının yüzde 8-10’u düzeyinde verilmeli,
– Fazla verilirse başlangıç yemi tüketimi azalır,
– Bu dönemde serbest olarak buzağı başlangıç yemi de buzağılara verilmeli,
– 6. haftada süt veya mama azaltılarak buzağı başlangıç yemini fazla yemesi sağlanmalı,
– İşkembede papilla gelişimi olumsuz etkilendiğinden, buzağılar 6 haftadan daha uzun süre süt veya mama ile beslenmemeli,
– Mama iyi eritilmeli,iyi karıştırılmalı ve soğuk verilmemeli,
– Bu dönemde temiz su serbest olarak verilmeli,
– Sütten kesilene kadar buzağıya özellikle saman başta olmak üzere diğer kuru ot ve silaj gibi kaba yemlerin verilmesi önerilmez,
– Buzağılar bu dönemde meraya çıkarılmamalı,
– 6. hafta sonunda sütten kesilip sadece serbest olarak buzağı başlangıç yemi, kaliteli kuru ot ve serbest su verilmeli, saman ve silaj kullanılmamalı,
– Bu dönemde hayvanların katı yem almaları işkembe gelişmesi açısından hayati önem taşır.