Bu yıl geçmiş yıllara göre havaların çok soğumaması, havaların erken ısınmaya başlamasıyla göçmen kuşlar güney coğrafyadan kuzeye doğru göçe başladılar. Sabah uyandığınızda bahçedeki kuşların yoğun güzel sesleriyle güne başlamak ayrı bir mutluluk insana  veriyor.

Göçmen kuşlar göç yolları üzerinde bulunan bölgemizde gerek istirahat, gerekse gıda, su ihtiyacını gidermek için konaklarlar, bize misafir olurlar. Bu konaklama esnasında yanlarında getirdikleri hastalıkları bölgemizde bulunan bahçelerdeki kanatlılara, gerekse yeterli biyogüvenlik önlemleri almayan tavuk çiftliklerine hastalığı bırakırlar.

Bu hastalığın başında Newcastle (yalancı veba), Bordotella (Bronşit), kuş gribi vb. hastalıkları maalesef bölgemize yayarlar. Kanatlı hayvanlar için son derece öldürücü olan bu hastalıklar halkımıza maddi açıdan ciddi zararlar vermektedir. Bu zararları minimize etmek için gerek biyo güvenlik önlemleri ki içinde aşılamalar son derece önemlidir.

ÖNLEM ALIN
Entegre üretim tesislerine bağlı olarak çalışan üreticiler bu konuda son derece duyarlıdırlar. Tüm biyogüvenlik önlemlerini alırlar. Aşılamaları eksiksiz zamanında yaparlar. Köyde yaşayan klasik köy tavuğu yetiştiren köylümüz gerekse amatör üreticiler biyogüvenlik önlemlerini ya hiç almıyorlar yada yeterince almıyorlar.

Bu da onlara ciddi maddi zararlar vermektedir. Halkımız bu konuda en az etkilenmesi için biyo güvenlik önlemlerine ve de aşılamalara son derece önem vermelidirler.

Bu konuda bölgemizde çalışan serbest veteriner hekimlerden halkımız yardım alabilirler.