Yaşamış olduğumuz bahar mevsimi, hayvancılıkta kaba yem ve de sonrasında ise kesif yem için planlama ve de üretime geçme zamanıdır. Bu yıl yaşamış olduğumuz sıra dışı yüksek zamlardan bir daha etkilenmemek için tedarik ve de üretim planlarımızı harekete geçirmeliyiz. Öncelikle halihazırda ahır işletmemizde hangi sığır ırkı ya da ırkları vardır.

Bunu değerlendirdikten sonra, yetiştirdiğiniz hayvancılık için arazi ve yem ihtiyacınızı değerlendirin. Yem üretim miktarlarını, toprak kalitesini ve yem yönetim sistemlerini göz önünde bulundurun. Bu bilgilere uzmanı olan ziraat mühendislerinden alabilirsiniz. Hayvancılık üretimi için karlılık için doğal olarak araziye sahip olmalısınız.

Bu arazi ya da arazilerde üretmiş olduğunuz yem miktarı işletmedeki hayvanlarınız için yeterli olmalıdır. Farklı ırklar farklı miktarlarda yem tüketirler. Üretici olarak bunu dikkate almak zorundasınız. Yem üretiminde iklim koşulları doğal olarak çok etkilidir. Üretim sezonunda olumsuz iklim koşulları mevcutsa, gerekirse yem alımları için bütçe ayırınız. Arazinizi iyi yönetmelisiniz.

Bu da sizin yem üretiminde artışa neden olacaktır. Yem üretimini iyileştirecek ve masrafları azaltacak değişiklikler olup olmadığını belirlemeye yardımcı olması için toprak testlerini yaptırın.

Mera otlatma teknikleri, yem kalitesini ve üretimini iyileştirebilir. Sığırlarda optimal beslenme seviyeleri için arazi ve yem yönetiminizin tüm yönlerini bir yem yönetim sistemine entegre edin. Üreticilerimize karlı bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dilerim.