banner704
Hüdavendigar ONUR
Hüdavendigar ONUR
Yazarın Makaleleri
Nurettin Topçu’ya göre Mehmet Akif
Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşı şairi değil aynı zamanda bir mütefekkirdir. Hakkında çok sayıda yapıt kaleme alınmış, tezler hazırlanmış, makaleler yazılmıştır. Köşemizde bu kez Türk fikir adamlarından Nurettin Topçu'nun...
Alanında önemli eser: Avrupa Hun Türkçesi
Türkolog Yusuf Gedikli'nin kaleme aldığı 'Avrupa Hunları ve Avrupa Hun Türkçesi” adlı yapıtı Ötüken yayınevi tarafından yayınlandı. Dil bilimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gedikli, kitabında, Hun tarihi ve tarihsel...
Türk dünyasını tanımak isteyenlere
Sebahattin Şimşir'in kaleme aldığı 'Türk Dünyası Tarihi” adlı yapıtı, kısa bir bakış olarak ifade edebileceğimiz bir çalışma olmasına rağmen 'Altın Orda Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan Türk Hanlıklarından...
Türkiye ve Rusya'da Türk milliyetçiliği
Sibel Demirci, Türkiye ve Türk dünyasında oluşan milliyetçilik hareketlerini incelediği "Türk Siyasi ve Düşünce Hayatında Rusya Türkleri" adlı çalışmasında, daha çok 1945-1960 yılları arasındaki dönemi anlatmaktadır.  Demirci,...
Gelenekler ve görenekler
Yusuf Özaslan 'İslam'ın Işığında geleneklerimiz göreneklerimiz” adlı yapıtında, unutulmuş ya da hâlâ  yaşanan güzel alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar hakkında bilgi veriyor. Özaslan, kitabı yazış amacını...
Bir kültür adamının eğitimle ilgili kitapları
Eğitimci, kültür adamlarımızdan Ali Osman Özcan, ana-baba ve öğretmenler için kaleme aldığı 'İletişimin Rengi” adlı yapıtında okur-yazarlığın tarihçesini anlatırken, 19. yüzyılın başında İngiltere'de bir mezhebin üyelerini...
Hasan Basri Çantay'ın ‘Akifname’si
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir anı kitabı olan 'Akifname”, son devrin önemli bilim adamlarından Balıkesirli Hasan Basri Çantay'a ait. Çantay, gazetecilik yaptığı yıllarda İstanbul'daki 'Sırat-ı Müstakim”...
Türklüğe hizmet eden bilim adamları
Dil bilimci Yusuf Gedikli, iki Türkologun Türkçe makalelerini topladı ve bir süre önce yayınlandı. Türkologlardan biri Türk halklarının filolojisi, antropolojisi, edebiyatı ve tarihi hakkında araştırma yapan bilim adamı Laszló Rásonyi'dir....
Osman Turan’ın Türk tarihiyle ilgili bazı görüşleri
Tarihçi Osman Turan, Türklerin İslam dinine kitle halinde girmelerinin 10. asırda olduğunu belirtirken, Türklerin kendi arzu ve iradeleri ile yeni dini benimsediklerini ifade ediyor. Turan, burada XII. Asır Süryani  alimi Mihael'in Türklerin...
Erol Güngör’e göre Türklerin Aşiret’ten Devlet’e geçişi
Türk fikir hayatının görkemli kalemlerinden biri olan Erol Güngör, Malazgirt'ten sonra Anadolu'ya kitleler halinde göçen Türkmen kabileleri ve aşiretlerden bahsederken 'Kültürleri, ‘göçebe kültürü' ve ‘aşiret kültürü'...
Ülkü Ocakları Dergisi
Dergilerin Türk fikir hayatında yeri büyüktür. Cemil Meriç bu konuda 'Dergi, hür tefekkürün kalesidir” der. Kültür hayatımızda 'Türk Yurdu”, "Orkun", 'Bizim Ocak”, 'Genç Arkadaş”, 'Türk Edebiyatı”, 'Turan”,...
Yesevi Dergisi'nde önemli konular
Aylık Sevgi Dergisi Yesevi, Ağustos 2019 tarihli sayısında, Erdoğan Aslıyüce'nin kaleme aldığı 'Osmanlı'nın İlk Şeyhülislamı Fenari ve Selefi Hareketi”ni kapağa taşırken, 'Ebu Hanife'nin Vasiyyeti İman ve Amel”...
Bir kitap: Taşmedrese Sohbetleri
Türk-İslam ülkücüsü Selahattin Arpacı, fakültede okurken Türklüğe ve Müslümanlığa saldırılara dayanamayarak olaylara girmiş ve cezaevine düşmüştü. 1953 yılında Osmaniye'de doğan Arpacı, kendisinin ve gönüldaşlarının başından...
Emperyalizmin Türkiye ayağı
Çocukluğumdan beri duyduğum, günümüzde bile siyasilerin ağzından düşmeyen, yazar çizer takımının sıkça kullandığı bir terim vardır: Emperyalizm. TDK sözlüğünde şöyle tarif ediliyor: 'Bir milletin sömürü temeline dayanarak...
Dergiler
Hamle Aylık siyasi, edebiyat ve kültür dergisi Hamle, beşinci sayısında da birbirinden önemli konulara sayfasında yer veriyor. Hüseyin Kurtaran ‘Ahlak' başlıklı incelemesiyle ilk sırada yer alırken Alparslan Türkeş'in ahlak konusundaki...
Enver Paşa nutuklarında kendini anlatıyor
Dr. Yusuf Gedikli'nin hazırladığı, 'Enver Paşa Nutukları, Makaleleri, Bazı Beyannameleri ve Mektupları” adlı yapıtı, İstanbul'da milenyum yayınlarından okuyucuyla buluştu. Kitabın yayın sorumlusu Burak Türkmenoğlu. Eserin...
Osmanlı’ya yön veren tarihçiler ve eserleri
Nahide Şimşir, kaleme aldığı Osmanlı'ya Yön Veren Tarihçiler ve Eserleri (XV.-XX. Yüzyıllar) adlı eserinde, 'Üç kıtaya hükmeden, 13. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar hem tarihe damgasını vurmuş hem de...
'Yarın' dergisi yine dopdolu
İki aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi 'Yarın', Temmuz-Ağustos sayısının kapak dosyası olarak hikâyeci Mustafa Kutlu'yu seçti. Selçuk Küpçük 'Kişisel öykümdeki Mustafa Kutlu hikâyesi', Fatih Yalçın "Mustafa...
Kelkit havzasının tarihi
İlhan Arslan, 'Ortaçağ'da Karadeniz ve Türkler” adlı yapıtında, Türkiye'nin sayılı havzalarından biri olan Kelkit havzasından bahsederken bölgenin tarihi hakkında da önemli bilgiler veriyor. Karadeniz'in Ortaçağ Türk...
Güzel bir eser
Mehmet Kaan Çelen, üç bölüm olarak kaleme aldığı Osmanlıcılık ve İslâmcılık Karşısında Türkçülük kitabında, gündemimizden hiç düşmeyen bu konulara açıklık getiriyor. Çelen, yapıtının girişinde Türkçülüğün Tarihini...
S. Ahmet Arvasi toplantıları
Türk milliyetçiliği hareketinin görkemli kalemlerinden Ahmet Arvasi, ölüm yıldönümü nedeniyle milliyetçi kuruluşlar tarafından bu yıl da anıldı.   Süleyman Demirel Üniversitesi Milli Kültür Topluluğu tarafından 8.12.2017 günü...
Edebiyat dergileri
Türk Edebiyatı Aylık fikir ve sanat dergisi Türk Edebiyatı, Ekim 2017 tarihli sayısını eğitime ayırdı. Dergi iki hikaye ile başlıyor. İmdat Yaşar'ın kaleme aldığı Yetim Abdal ile Celalettin Murat'ın Derin Dükkan başlıklı...
Türkmen Çilesi
Sık sık gündemin değiştiği yurdumuzda son birkaç aydır Kerkük hemen hemen ilk sırayı korumaktadır. Çocukluğumuzdan beri Kırım, Kerkük, Doğu Türkistan, Batı Tırakya (böyle yazmak daha doğru) belleğimizde yer almıştı. Kütüphanemi...
Dr. Yusuf Gedikli'yle Kutadgu Bilig kitabı hakkında görüşme
1. Kutadgu Bilig hakkında araştırma yapmaya neden ihtiyaç duydunuz?   2006 yılında Baküde bir konferansta bulunduğumuz sırada TDK başkanı sayın Ş. H. Akalın 'Türkçeye emek verenler” adında bir puroje yaptıklarını, benden de...

banner659

banner516

banner660

banner517

Sakarya Haber