Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın aylık Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mart 2024 tarihli sayısında Karabağ zaferi sonrası yeni Azerbaycan dönemi hakkında bilgi verdi. 

Prof. Dr. Mehmet Yüce, İlham Aliyev'in yeniden güven oyu alarak cumhurbaşkanı seçilmesini "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tarihi Konuşmasında Türk Dünyası Vurgusu: Bizim Ailemiz Türk Dünyasıdır. Başka Ailemiz yoktur" başlıklı makalesinde inceledi. Yüce şu ifadeleri kullandı: 
"İkinci Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan dış politikasında yarattığı en büyük değişimlerin başında, ülkenin dış politikasının öncelikleri arasında Türkiye ve Türk Dünyasının kesin çizgilerle ve asla değişilmez olarak yer almasıdır. Hem tarih, kültür ve coğrafi olarak hem de sosyo-ekonomik güç oluşturmak adına Türk Devletler Teşkilatı (TDT) üye ükeler ile Azerbaycan arasında doğal bir bütünlük söz konusudur."

Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva Tekeli "Volga Kama Bulgarlarının Bir Antik Şehri Biler veya Bülyar" başlıklı makalesinde önemli tespitlere yer verdi. Türk'ün unutulan yer adlarını aydınlığa çıkarmaya devam etti.

*

Makedonya Türklerinden Ersin Diko, "Kuzey Makedonya'da Osmanlı yapılarının dünü ve bugünü" hakkında bilgi verirken "Osmanlı döneminde Makedonya bölgesinde çok sayıda mimari eser yapılmıştır. Bu eserlerin Osmanlı dönemindeki ihtişamı Osmanlı'nın bölgede zayıflaması ve ayrılmasıyla devam edememiştir" ifadelerini kullanmaktadır.

Ersin Diko makalesinde, Üsküp Burmalı Camisi, Pirlepe Çarşı Camisi, Pirlepe (Prilep) saat kulesi, Manastır (Bitola) saat kulesini tanıtmakta, mimari özellikleri hakkında bilgi vermektedir.

*

Dil bilimci Dr. Yusuf Gedikli makalesinde "Gagauz halk adının köken ve anlamı" üzerinde durmaktadır. Gedikli, Gagauzların kökeni ve Gagauz halk adı hakkında ileri sürülen görüşler hakkında bilgi vermektedir. "Gagauz'un kökeni ne olabilir?" sorusunu sorduktan sonra yine kendisi konuyu "Diftong veya İkili Ünlü" başlığı altında incelemektedir. 

Bilindiği gibi Gagauzlar çoğunlukla Moldova Cumhuriyeti'nde yaşayan Ortodoks Hıristiyan Türk halkıdır. Asıl yurtları Kuzeydoğu Bulgaristan'dır. Balkanlarda kendilerine Sorguç-Surguç (Sorkuç-Surkuç) derler; Gagauz adını kullanırlar. Gagavuz şeklinde de yazılır. Gagauz dış adlandırmadır. Kendilerine ait Gagauz Yeri adında özerk bir cumhuriyetleri vardır. 23 Aralık 1994'te kurulmuştur. 

*

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi'nin mart sayısında ayrıca Dr. Yasin Cemal Galata, Dilgam Ahmad, Metin Savaş, Dr. Latif Çelik, Doç. Op. Dr. Tuğrul Kihtir, Hakan Yılmaz, Roza Kurban'ın makaleleri yer almaktadır.  

*

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın aylık süreli yayın organı Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi'nin kurucu başkanı Turan Yazgan'dır. Sahibi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı adına Közhan Yazgan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Saadet Pınar Yıldırım, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Töre Yıldırım'dır. 

Esen kalın.