Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, alanında uzman olan güçlü kalemlerin bir araya geldiği dergiyi şöyle anlattı: "1987 yılının Ocak ayından beri yayın hayatına aralıksız devam ederek Türkiye'de yayınlanan en uzun soluklu tarih dergisi olma başarısını göstermektedir."

*

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın aylık süreli yayın organı Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mondros Mütarekesi sonrası kara ordumuz gibi hava kuvvetlerimizin de yeniden teşkilatlandığı konusunu kapağa taşıdı. Konuyla ilgili makaleyi kaleme alan Celal Öcal, İstiklal Savaşımızın son safhasında Türk Hava Kuvvetlerinin İzmir'e girişini anlattı.

*

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Eylül 2023 tarihli sayısında, Dr. İbrahim Akış'ın "Türk demek Türkçe demek", Prof. Dr. Kürşat Yıldırım'ın "Türkistan adı üzerine", Prof. Dr. Sait Yılmaz'ın "Türklerden neden filozof çıkmıyor" başlıklı makalelerini kapaktan duyurdu.

Dil bilimci Dr. Yusuf Gedikli, "Türkçenin 'bü+ ocağından türeyen unvanlar ve Attila'nın babası Munduh'un köken ve anlamı" başlıklı makalesinde, Türk tarihinin önemli simalarından biri olan Attila'nın babası Munduh'un adının 'yüksek bir san' olduğunu çözdüğünü belirtmektedir.

Türkçe unvanlar hakkında daha önce birkaç makale kaleme aldığını, bunlardan birinin "Türkçenin *du+ ocağından türeyen askeri unvan, rütbe, makam adlarının köken ve anlamları"; diğerinin "Türkçenin *ga+ocağından türeyen unvanların köken ve anlamları" üzerine olduğunu anımsatan Yusuf Gedikli, bu sayıdaki makalesinde "Türkçenin *bu+ ocağından türeyen unvanlar" üzerinde durmaktadır.

Dil bilimi üzerine kaleme aldığı kitaplarla tanınan Gedikli'nin "Kafkasya Hunları ve Kafkasya Hun Türkçesi" adlı eseri geçtiğimiz aylarda Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayınlarından çıkmıştı. 

Türk Dünyası Tarih Dergisi'nin Eylül sayısında İbrahim Akış, Minehanım Nuriyeva Tekeli, Roza Kurban, Sait Yılmaz, Işıl Tuna Pınar, Yasin Cemal Galata ve Ergün Ucatürk'ün makaleleri yer almaktadır.

Derginin Ekim sayısının konusu ise "Cumhuriyet'in 100. Yılında Millî Egemenlik Düşüncesinden Demokratik Cumhuriyet'e Geç" olarak belirlendi. 

Esen kalın.