Aylık eğitim ve kültür dergisi Yeni Ufuk, Haziran 2023 tarihli sayısının kapak konusu olarak halk şairi Abdurrahim Karakoç'u seçti. Demir İmat "Bir güzel ülkü" başlığı altında taşlamaları ve aşk şiirleriyle tanınan Karakoç'u anlatırken "Hiciv şiirlerinde Nefi'nin hiciv geleneğini nasıl tekâmül ettirerek takip ettiyse, lirik ve pastoral şiirlerinde Karacaoğlan geleneğini de öyle devam ettirdi" ifadelerini kullandı.

Karakoç'un bu ülkenin insanlarının sesi olmakla kalmayıp dağları, denizleri, ovaları ve yaylalarıyla Anadolu'nun da dili olduğunu anlatan Demir İmat, "Bu toprakların Karakoç'un şiirlerinde bülbül gibi şakıdığını" belirtmektedir.

İmat ayrıca, Karakoç'un aynı zamanda tasavvufi şiirin zirvesi olan Yunus Emre'nin geleneğini takip ettiğini, Anadolu irfanını şiirlerinde çok güzel yansıttığını sözlerine eklemektedir. 

Yeni Ufuk dergisinin ilk yazısı ise Nehir Çelikkollu'nun geçen sayı başlayan "Sekülerizm Üzerine" başlıklı makalesi. Sekülerizm hakkında önemli tahliller yapan Çelikkollu, bir sonraki yazısında ise "Türk laikliği ve Türk sekülerliği meselesini" ele almaya çalışacağını belirtmektedir.

Seyran Şahin "Emine Işınsu'nun Hacı Bektaş'ında  marifete tabi olanlar" başlıklı makalesinde marifet ve hakikatten bahsetmektedir. Şahin,  ilk yazısında (Sayı: 106) dört kapı kırk makamın ilk ikisi olan şeriat ve tarikatten bahsetmişti. 

Açelya Özdemir, "Milli kimliğin oluşumu ve aile" üzerine bir yazı kaleme alırken, konuyu "Kimliği oluşturan unsurlar", "Kültür emperyalizmi ve milli kimliğin önemi", "Kimlik oluşumunda ailenin rolü" ara başlıkları altında değerlendirmektedir.

Enes Çubuk ise "İslamcılık  fikir akımı" başlığını koyduğu makalesinde İslamcılık akımının nasıl ortaya çıktığı, gelişimi ve savunucuları hakkında bilgi vermekte, "İslamcılık fikrinin uygulamaya geçişi, başarıları ve başarısızlıkları" üzerine tahlilde bulunmaktadır.

Enes Çubuk, İslamcılık fikrini, "Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslam ülkelerini Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtarmak, Osmanlı devletinde yaşayan tüm Müslümanları ırk farkı gözetmeksizin tek bir bayrak altında toplamak gibi amaçlarla çözüm arayışı" olarak tarif etmektedir.

Çubuk makalesinde, Osmanlı Devletinin Arap ve diğer Müslümanlara yardım etse de 1. Dünya Savaşı sırasında cihat çağrısına uyulmadığını, Müslümanların bu çağrıyı görmezden geldiğini anımsatmaktadır. 1. Dünya Savaşı sırasında Arapların Osmanlı Devletini sırtından vurduğunu hatırlatan Çubuk, böylece "İslamcılık  fikrinin feci bir şekilde batmış olduğunu görmekteyiz" demektedir. Enes Çubuk, tüm bunlara rağmen İslamcılık fikri olumsuz sonuçlansa da maddi ve manevi ve dini değerlerimize sahip çıkma konusunda katkıları olduğuna da ayrıca değinmektedir. 

Yeni Ufuk dergisinin yazarlarından İsmail Çakmak, sosyolojik manada "Kültür ve Milliyetçilik" hakkında, Fatma Aydın da "Tek ses tek nefes" başlıklı makalesinde 3 Mayıs Türkçüler Günü hakkında bilgi vermektedir. Yağmur Kaban ise "Pınarcık Katliamı" başlığı altında 20 Haziran 1987'de PKK'lı teröristlerin yaptığı kırımı belleklere yeniden hatırlatmaktadır. 

Genç kalemlerden Ali Kerem Akdağ'ın ise "Medeniyet var etmek ve Türk kültürü" başlıklı makalesi bu sayıda da devam etmektedir. 

Yeni Ufuk dergisi her sayısında olduğu gibi bu sayıda da Türk milliyetçiliğinin güçlü kalemlerinden Ziya Gökalp, Peyami Safa ve S. Ahmet Arvasi'nin makalelerine yer vermiştir. Gökalp'in makalesi "Yirminci asrın en mühim müessesesi gazetedir", Peyami Safa'nın yazısı "Üniversitelerimizin hali", Ahmet Arvasi'nin makalesi ise "Farklar meselesi ve istismar" başlığını taşımaktadır. 

Derginin arka kapağında ise fikir adamı Dündar Taşer'in fotoğrafı yer almaktadır.   

*
Yeni Ufuk dergisinin sahibi Mehmet Nuri Serbest, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Berkan Sözer, Genel Yayın Yönetmeni Hasan Okyay'dır. Derginin editörü ise Ali Kerem Akdağ.

Esen kalın.