Havacı bir Yarbay, 12 Eylül döneminde gözaltına alınıp götürülen Türk milliyetçilerine, ülkücülere şöyle seslenir:

"Bir hata yaptınız, vatanı bizden çok sevdiniz, bizden çok sevmeye hakkınız yoktu."

Raşit Demirtaş ve Mahir Durakoğlu'nun birlikte kaleme aldıkları "Dava'nın Davası Kurgulanmış Bir Davanın Arka Planı" adlı kitapta geçiyor yukarıdaki söz.

Kitapta, Türk milliyetçiliği ve ülkücü hareketin 12 Eylül'de nasıl yargılandığı, MHP ve Türkeş'in ihtilalde asıl hedef olduğu, yargılama sırasında hukuk kurallarına  uyulmadığı gibi birçok konuya değiniliyor.

Sanık olarak yargılanan yurtsever bir gençliğin nasıl iftiralarla karşılaştıkları, marksistlerin, basın yayın organlarının MHP teşkilatlarını nasıl terör yuvası gibi göstermeye çalıştıkları anlatılıyor.

ABD arşivlerinde MHP ve Alparslan Türkeş hakkında olumsuz ifadeler ve raporlar olmasına rağmen kripto gazeteciler tarafından bu 'kadro'nun Amerikan uşağı gibi gösterilmeye nasıl çalışıldığından bahsediliyor. Kitapta geçen şu ifadeler çok anlamlı:

"ABD arşivlerinde MHP ve Türkeş'le ilgili olumsuz kanaatlerin belirtildiği birçok belge ortaya çıkmıştır. Oysa Marksistler 1960'lı yıllardan bugüne kadar MHP ve Ülkücüleri ABD'yle ilişkilendirmeye çalıştı. Ülkücülerin ABD'den destek aldığını söylediler. Bu yalana dayalı propagandayı o kadar sık tekrar ettiler ki kendileri bile inandılar. Belki de karşılarındaki yıkılmaz direnci alt edemeyişlerine psikolojik gerekçe bulmak için inanmak istediler. Yalan propagandalarına kendileri de inandılar."

*

Raşit Demirtaş ve Mahir Durakoğlu'nun yakın tarih üzerine çalışan araştırmacılar için önemli bir kaynak olarak hazırlayıp istifadelerine sunduğu kitapta, "Dil okulu, C-5., Cehennem karakolu, İşkenceler, Milliyetçiler yalnızdır, Soruşturma ve yargılama, Dava'nın Gayesi Türkeş liderliğinde MHP merkezli bir 'Silahlı Çete' yaratmaktı, Türkeş'in cezaevi günleri" gibi birçok ara başlık yer alıyor.

Kitap Ötüken neşriyattan çıktı. Tel: (0212) 251 03 50