Dünyada hayvansal gıdalara erişebilirlik ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde fakir ülkelere göre hayvansal proteine ulaşabilirlik daha kolay olmaktadır.

Ayrıca toplumlardaki vejeteryan beslenme ekolü de hayvansal beslenmeyi maalesef kısıtlamaktadır.

Hayvansal kökenli proteinlerin insan gerek beden sağlığı gerekse ruh sağlığı için bulunmaz fırsatlar oluşturmaktadır.

Hayvansal proteinlerin insan sağlığına olan faydaları hakkında dünyada sürekli bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 6 ila 23 aylık çocuklar için en iyi besin kaynağı hayvansal kaynaklı besinlerdir.

Hayvan kaynaklı gıdaların bilişsel işlevler üzerindeki rolüne ilişkin çalışmalar sınırlıdır, ancak sürekli olarak ikna edici faydalar göstermektedir.

Hayvansal  kaynaklı gıda tüketimi, çocuklarda okul performansına, yaşam boyu başarıya, ekonomik üretkenliğe ve sosyal ve toplumsal sonuçlara olumlu katkıda bulunabilir.

Hayvan kaynaklı gıdaların tüketimi ile bilişsel gelişim arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamak için daha büyük ölçekli bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hayvansal kaynaklı gıdaların üretiminin iyileştirilmesi, çocukların daha fazla tüketmesini garanti etmez.

Karmaşık sağlık, cinsiyet, kültürel, finansal ve dini engeller, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde çocuklar tarafından hayvansal gıda tüketimini sınırlandırmaktadır.

Savunmasız çocukların hayvansal kaynaklı gıda tüketimini artırmak için temin edilebilirlik, kabul edilebilirlik ve erişim artırılmalıdır.

Halkımıza sağlıklı güzel günler dilerim.