Son zamanlarda yaşadığımız yüksek enflasyona bağlı ahır işletmelerinde girdi maliyetlerinin aşırı artması ister istemez hayvan fiyatlarına yansıdı. Dünyayla rekabet etmek için ahır işletmelerinin bütün girdi maliyetlerini azaltmak işletme sahibinin sorumluluğundadır. Ülkemizde yaşadığımız bahar mevsimi, ahır işletmeleri için kaba yem temini açısından bulunmaz fırsattır.

Hayvancılık yapan ya da hayvancılığa yeni başlayan üretici vatandaşlarımız için bugünler çok önemlidir. Büyük baş ve de küçükbaş hayvanlar için kaba yem temin etmek için ideal zamandır.Kaba yem yaşadığımız coğrafyada ülkemizde oldukça çeşitlidir. Kaba yemin en doğalı meralarda hayvanları otlayarak temin ettikleri bin bir çiçeklerin bulunduğu otlak alanlardır.

Biz bunun yanında yonca, ot vb. kaba yemlerin temin için şimdi ideal zamandır. Her üründe olduğu gibi hayvancılıkta birim maliyetler çok önemlidir. Gerek et, gerekse süt üretiminde toplam maliyetlerin yüzde 70 yakını yem giderleridir. Siz yem giderlerini ne kadar düşürürseniz karlılığınız o ölçüde artar. Hayvancılık işletmelerinde amaç geçim başka bir deyişle karlılıktır.

Sürdürebilinir bir hayvancılık için kaba yem ihtiyaçlarınızı vaktinde temin etmek çok önemlidir. İnsanlık var olduğu sürece hayvancılık devam edecektir. Herkes yakın ve de uzak planlarını ona göre yapsın. Pazar diye bir sorunu olmayan tek sektördür. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa o kadar insan sizin pazarlama alanı içine girmektedir. Burada önemli olan maliyet hesaplarıdır.

Bu sektörde ürettiği mal ürün ne varsa hiçbir zaman üreticinin elinde kalmaz. Ne kadar çok üretim o kadar çok karlılıktır. Tabii ki üretim ve de pazarlama maliyetleri çok önemlidir. Bunun için diyoruz ki maliyetleri azaltmanın şimdi zamanıdır. Kaba yeminizi bugünlerde çok sıcaklar çıkmadan temin etmeye çalışınız. İlerleyen dönemde başka kaba yemler olan silaj, küspe vb. kaba yemleri de temin edeceksiniz. Onlarda önemlidir. Kaba yemlerin depolanması da çok önemlidir.

Meteorolojik şartlardan yağmur, aşırı güneş, sel, çamur vb. olası etkilerden korunaklı olmalıdır. Üreticilerimiz işletmelerini büyütmeli, dünya pazarlarını takip etmelidirler. Dünyada artan nüfusa bağlı olarak hayvancılık ile ilgili her gıdaya ihtiyaç hat safhaya varacaktır. Bunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur.

Üreticilerimize bol kazançlı bir yıl geçirmelerini dilerim.