Yusuf Özaslan “İslam’ın Işığında geleneklerimiz göreneklerimiz” adlı yapıtında, unutulmuş ya da hâlâ  yaşanan güzel alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar hakkında bilgi veriyor. Özaslan, kitabı yazış amacını belirtirken şöyle diyor:
  “Elinizdeki bu çalışma, İslâm ahlakından kaynaklanan gelenek ve göreneklerimizi konu edinmekte. Her bölümde İslami hükümler emir ve nehiyler sırasıyla Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerle ifade edilmek gayretinin yanı sıra müslüman Türk’ün mazideki hâl ve hareketlerinin nakline ağırlık verildi. Keza günümüzde, içinde bulunduğumuz şartlara, dejenere edilen gelenek ve göreneklerimize de bu çerçevede temas edilmeye çalışıldı.”
Marifet yayınları tarafından İstanbul’da 1992’de yayınlanan eser altı bölüm halinde hazırlanmış olup ana başlıklar şöyle belirlenmiş: 
“Geleneksel Aile Yapımız, burada günümüzde aile ve aile yapımızın teşekkülü, söz kesme, nişan, mehir, kına gecesi, düğün, evlileri tebrik, düğün gelenekleriyle ilgili ayrıntılar, eşlerin karşılıklı hak ve görevleri, çocuk eğitimi, çocukları sevmek gibi başlıklar var.
İkinci bölüm “Yaradılanı Sevmek” başlığını taşırken, bitki sevgisi, hayvanlara şefkat, imtihan, insana saygı ve sevgi, şefkat, merhamet ele alınıyor. 
Üçüncü bölüm yaşama hakkını anlatırken, en mukaddes hak, örnek hayattan kesit (Peygamberimizin hayatından örnekler) var.
Dördüncü bölüm, günlük hayattaki sorumluluklarımıza değinirken, selamlaşma, Müslüman Türk esnaf ve tüccarın meziyetlerinden bahsediliyor. Doğruluk, hürmet, itaat konularına değiniliyor.
Beşinci bölüme “Ferdi hasletlerimiz” başlığı konurken, asalet, asil davranış, iyiliği emretmek kötülükten sakınmak, cömertlik gibi güzel huylar anlatılıyor.
Altıncı bölüm ise mübarek ay ve gecelere ait. Burada kandil günleri, Ramazan ayı, dini bayramlar ele alınıyor. Sonra cenaze namazı ile ilgili hatırlatmalar başlığı altında ölümü duyurmak, sabır, mezar taşı, ölü evine ziyaret gibi konular hakkında bilgi veriliyor.  
Esen kalın.