Bir hafta boyunca Tıp Bayramı kutlanacak…

Lakin…

Dün hekimler grevdeydi…

Talepleri vardı…

Açıkçası…

Hükümetten istekleri vardı…

Tam da bu grev sırasında…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının tüm isteklerine cevap verecek paketi açıklamasa da genel manada başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını rahatlatacak, müjde denecek açıklamalarda bulundu…

Beş müjdeyi sıralamam gerekirse…

Bir-Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil olacak…

İki-Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuluyor. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip, ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki sorumluluk kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece hükümet sağlık çalışanlarının bu iki önemli sorununu kökten çözmüş olacak…

Üç- Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılacak. Bu kapsamda öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Bu uygulama, üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sisteminde, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden, performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak…

Dört-Sağlık çalışanlarının ücretlerine yapılacak bu iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak. Hekimlerin bordroya tabii ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıtlarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecek. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacak.

Beş- Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak…

Şimdi dönelim 14 Mart Tıp bayramının tarihçesine…

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür...

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'dakiTulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır...

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir... O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır...

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu...

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir...

Tüm Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tüm içtenliğimle kutlarım…

Sağlıcakla kalın