Sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarlarından birinin beslenme olduğu su götürmez bir gerçek. Doktorlar, diyetisyenler, aşçılar, akademisyenler hatta uzmanlığı olmayan popüler kişilerden bile sürekli beslenmeyle ilgili tavsiye ve öneriler duymaktayız… Bazen birbirleriyle çelişkili açıklamalar yaparak kafamızı karıştırırlar bazen de sağlığımız için çok önemli noktalara değinirler… Peki, sağlıklı bir yaşamda beslenmenin rolü tam olarak nedir, gelin birlikte bakalım…

Dünya Sağlık Örgütü yani DSÖ “sağlığın” tanımını; “yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Yaşam boyunca bahsedilen bu iyilik halinin devamlılığının sağlanabilmesi için bir takım eylemler gerçekleştirmek gerekmektedir. Şüphesiz iyilik halini sağlayacak eylemlerin en başında “beslenme” gelmektedir…

“İyilik hali” dedik, yani; bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olmasının “sağlık” olarak tanımlanabileceğinden ve sağlık için yapılması gereken şeylerden birinin fizyolojik bir ihtiyaç olan “beslenme” eyleminden söz ettik. Peki, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenme nedir, biraz da bunu irdeleyelim… Tanımsal açıdan bakacak olursak “sağlıklı beslenme”; yaşamın sürdürülebilmesi, büyümek ve gelişmek, aynı zamanda yaşam kalitesinin belirli bir ölçüde arttırılabilmesi için gerekli besin maddelerinin tüketilmesidir. Bireyin beslenme durumunu ise; yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite düzeyine, sigara, alkol gibi bazı alışkanlıklara, sosyal ve çevresel koşullara, stres düzeyine ve sağlık hizmetlerinden yararlanma durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel itibariyle bireyin beslenme biçimi, insan sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.

Sağlıklı beslenmenin aksine gerçekleştirilen beslenme eylemleri insan sağlığı açısından bazı riskler taşımaktadır. Özellikle yanlış beslenme şekli ve zararlı gıda tüketim alışkanlığıyla birlikte bireyler, başta obezite olmak üzere; diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser ve hipertansiyon gibi ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Hayat kalitesinin arttırılması açısından, yukarıda bahsi geçen tehlikeli hastalıklardan korunulması hususunda sağlıklı beslenme önemli bir rol oynamaktadır.

Dengeli ve düzenli beslenmek, mümkünse doğal ürünler bulabilmek ve tüketmek sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazları… İşlenmiş ürün tüketimini sonlandırmak, katkı maddeleri ürünlerden kaçınmak da bir o kadar önemli… Peki sağlıklı bir yaşam için hangi beslenme biçimleri tercih edilebilir, vücudumuz hangi beslenme şekliyle ideal bir görüntüye ve sağlığa kavuşur, gelecek yazımızda tartışmak üzere…

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim…