Bu hafta Türk-İş ve Hak-İş’in birlikte yürüttüğü 700 bin kişilik kamu sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin (TÜHİS) ile görüşülecek…

İşçi kesiminin istediği rakamlar olmayabilir…

Sanırım sözleşme bu hafta makul oranda tarafların isteği ile sona erecek gibi…

Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra sendikalı olmak için genelde Hak-İş’e bağlı sendikalara üye oldular…

Ve kamuda Hak-İş’e bağlı üye sayısı diğer iş kolundaki federasyonlardan çok ama genelde baktığınızda sözleşme yapma yetkisi üye bazında Türk-İş’in fazla olduğu için yetkili iş kolu sendikası olarak zan görüşmelerini hükümetle bu sendika konfederasyonu yapmaktadır…

Şimdi gelelim yazının konusuna…

Öz Sağlık-İş, devlet kurumlarında sağlık hizmet kolunda çalışanların en çok üyesi olduğu sendika…

Bu sendika geçen dönem yaptığı sözleşmeyi 2 yıl yerine 3 yıl olarak imzalamıştır…

Sözleşme tarihleri her ne kadar ilk bakışta başlangıç tarihi olarak aynı olsa da yürürlük tarihleri bakanlılar arsında değişmektedir…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışanlar ile Sağlık Bakanlığında çalışan üyelerin sözleşme başlangıç tarihleri arasında 6 ay fark var…

Yeni sözleşme yapıldığında zamlı maaşları, aynı sendikaya bağlı olan üyeler kurumlar farklılaşınca 6 aylık bir zaman dilimi farkıyla almaktadırlar…

Mesela Öz Sağlık-İş’e bağlı Sağlık Bakanlığında çalışan üyelerin yeni sözleşmesinin yürürlük tarihi Mayıs ayı itibarıyla başlarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan üyelerin zamlı maaşları 6 ay sonraki ay olan Kasım’da başlamaktadır…

Bu da üyeler arası zamlı maaşta büyük kayıplara yol açmaktadır…

Örnek vermek gerekirse…

Yeni yapılan sözleşmelerde ilk 6 aylık maaş zammının 4 bin lira olduğunu farz edelim…

Sosyal haklarla birlikte 6 ay sonra yapılan sözleşmenin zammını alacaklar arsında en az 30 bin liralık fark oluşturmaktadır…

Bu fark aynı iş koluna bağlı işçilerin diğer arkadaşlarından 6 aylık süre zarfında 30 bin lira az maaş alması demektir…

Bu ne hakkaniyete sığar ne de sosyal devlet anlayışına…

Hani aradaki fark birkaç ay olsa idare edilebilir ama 6 aylık sözleşmeden yararlanma farkı çok…

Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir…

Ayrıca aynı iş koluna bağlı üyelerin sözleşmeleri aynı aydan itibaren başlar…

Çünkü bu kurumlar yarı özerk kurumlar değildir (belediyeler gibi)…

Mevzuyu gündeme getirmemin sebebi Öz Sağlık-İş’e bağlı üyeler, sözleşme tarihlerinin açık ara farklı tarihlerde olmasına şiddetle karşılar…

Elçiye zeval olmaz düsturuyla, Öz Sağlık-İş’in başkanı Sayın Devlet Sert’e şunu söylemek istiyorum; konuya hassasiyetle yaklaşmanızı üyeleriniz haklı olarak çok istiyor, bilesiniz…

Sağlıcakla kalın…