MİCHAEL DE BAKEY

Dünyanın en ünlü kalp doktoru Michael De Bakey'in arabası bozulmuş, arabasını tamire götürmüş. Tamirci arabasının kaputunu açmış ve Dr. Michael De Bakey'e dönerek; 'Size bir şey soracağım neredeyse ben ve siz aynı işleri

yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse

kabloları, motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım. Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum?' diye sormuş.

Bunun üzerine Dr. Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş; 'Bunların hepsini motor çalışıyorken yapmayı denesene!'

BİZ DE ONLARA YAKLAŞIYORUZ

Yıl 1071 Sultan Alparslan'ın Bizans sınırına gönderdiği gözcüler gelirler, heyecanla ve korkuyla; "Sultanım bizden10 kat büyük Bizans ordusu hızla yaklaşıyor." Sultan gayet sakin; "Biz de onlara yaklaşıyoruz."

YALAN SÖYLEYİN

Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain, bir yemekte karşılaştığı bir bayana," Ne kadar da güzelsiniz" deyince bayan,"Maalesef aynı iltifatla size karşılık veremeyeceğim" diyerek sinsice gülümser. Twain istifini hiç bozmaz ve

diyaloğu sonlandırır: “O halde, sayın bayan siz de benim yaptığımı yapın, yalan söyleyin..."


NAPOLYON BONAPART

Vaktiyle Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon Bonapart'ı bir muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek; 'Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz' gibi fikirler

yürütmeye başlayınca Napolyon; 'Evet, onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım.”

DİYOJEN DİYOJEN

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek

mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa; 'Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem' der. Bu sözün üzerine Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin bir şekilde; 'Ben çekilirim' der.


GALİLE

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile'ye hasımlarından biri; 'Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?' diye sormuş. Galile de adama yanıt olarak; 'Doğru, benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama seninkiler bir

eşek için fazla küçük sayılmaz mı?' demiş.


MEHMET AKİF

Bir toplantıda, bir genç Mehmet Akif'i küçük düşürmekister ve; 'Affedersiniz, siz veteriner misiniz?' diye bir soru yöneltir. Mehmet Akif hiç istifini bozmadan 'Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?' şeklinde gence cevap verir.


YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında,vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca,Yavuz Sultan Selim ona; 'Sen sır saklamayı bilir misin?' diye sormuş. Vezir; 'Evet hünkarım, bilirim' dediğinde, Yavuz Sultan Selim de ona; 'İyi, ben de bilirim' diyerek güzel bir mesaj vermiş...

Sağlıcakla kalın…