Gastronomi kavramını son zamanlarda sıklıkla duymaya başladık… Bunun sebebi belki TV'lerde yapılan yemek programlarıdır belki de sosyal medyadaki yiyecek içecek paylaşımlarıdır, kim bilir? Ancak şu konuda hem fikiriz; ülkemizde ve dünya genelinde gastronomi dediğimiz bu kavrama büyük bir ilgi ve talep var. Dizilerde, filmlerde, sosyal medyada, kitaplarda, dergilerde, gazetelerde… Günümüzde yaşamın her alanında görüyoruz gastronomiyi.  Görüyoruz görmesine ama nedir bu gastronomi, biliyor muyuz?

Eski Yunancada "gastros" ve "nomos" sözcükleriyle türetilen birleşik bir kelimedir. "Mide" ve "yasa" kelimelerinin birleşimiyle "mide yasası" olarak ortaya çıkmıştır anlayacağınız… Gastronomini kavramının ilk olarak 1800’lerde Fransa’da kullanıldığı bilinse de bir iddiaya göre henüz 4. Yüzyılda Sicilyalı bir yazarın kitabında bu kavramın geçtiği söylenmektedir. Gastronomiyi kısaca açıklayacak olursak; iyi yemek sanatı veya düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak düzeni olarak ifade edebiliriz.

Geçmişten günümüze kadar "gastronominin" gelişimini düşündüğümüzde; yüzlerce yılda teknolojide önemli gelişmelerin olması ve sanayileşmenin yaygınlaşması insanlardaki yemeğe bakış açısını değiştirdiğini söylememizi mümkün kılacaktır. Yeni ihtiyaçlar, yeni ekipmanlar, yeni tarifler ve yeni kurallarla "yemenin" ve "içmenin" geçmişte olduğu gibi sınıfsal bir boyut kazanmaya devam ettiğini hala görmekteyiz. Günümüze kadar gelen bu süreçte onlarca teknik geliştirilmiş, yeni lezzetler tüketicileri büyülemeye devam etmiştir. Bunun sonucunda yemek artık karın doyurma aracı olmaktan çıkmış, kimine göre haz alma aracı, kimine göre ise yalnızca, sosyal medyada gösteriş yapma aracı haline gelmiştir.

Gastronomi, sanatın bir parçası mıdır, yoksa bilimin bir dalı mıdır, tartışmalar süre dursun, birçok bilim dalıyla gastronominin yakın ilişki içerisinde olduğu yadsınamaz bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Gastronomi, fen ve sosyal bilimlerden yararlanırken aynı zamanda etkileşimde olduğu bu alanlar için de çeşitli araştırma konuları sunmaktadır. Bu bilimler gastronomiye ışık tutarak ''gastronomi'' kavramının daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Kimileri, mutfağın bilim laboratuvarlarından farklı olmadığı söylemekte ve yemek pişirmenin aslından deneysel bir bilim eylemi olduğunu vurgulamaktadır... Günümüzde gastronomi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisiyle ilgili olarak birçok çalışmanın devam ettiğini vurgulamakta yarar vardır…

Sonuç olarak bu büyük ilgiye karşılık olarak "gastronominin" önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edeceği düşünülmektedir.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim…