Konuya girmeden önce geniş anlamda meteoroloji mevzusunu işleyelim…

Meteoroloji veya hava bilgisi, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bhava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı… 

TürkçeyeFransızca  sözcüğünden geçmiştir. Ayrıca meteoroloji bilimi, Dünya'daki atmosferin (diğer gezegenler de dâhil olabilir) her türlü fiziksel, dinamik ve kimyasal durumuyla ve yeryüzüne yakın atmosfer ile etkileşimleriyle ilgilenmektedir...

Hava durumu ya da kısaca hava, yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önüne almak koşuluyla atmosferin belirli bir anda, belirli bir bölgedeki hali. Bazen çoğul olarak havalar şeklinde kullanılır…

Hava durumu kavramı ile genellikle uzun dönemde gerçekleşen yani iklimsel değişimler değil, atmosferdeki kısa dönemde gerçekleşen değişimler kastedilir… 

Gökyüzünün görüşbulutluluknemyağışsıcaklık ve rüzgâr durumu gibi çeşitli özelliklerini ifade eder…

Günümüzde meteorolojik hizmetler, tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası iş birliği içerisinde yürütülmektedir…

Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan on bin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altı binden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır…

Hava raporu veren yer istasyonlarındaki veriler bazen net bilgi vermeyebilir…

Sakarya’daki hava istasyonu ana merkezi ve ölçüm yeri Adapazarı kapalı spor salonunun arka tarafında ve şehrin içinde kaldı…

Yapıldığı zamanlar şehrin dışında bulunan bu mekan hala yer istasyonu olarak kullanılıyor…

İstasyonun etrafı evlerle çevrili ve beton yığınağının ortasında kaldı…

Bu yer istasyonunun çok sağlıklı veri vermeyeceğini bizatihi konunun uzmanlarıyla görüştüğümde bana söylemişlerdi…

Sakarya ovasının sıcaklık, rüzgar vesaire ortalama verilerinin daha verimli alınabilmesi için Adapazarı ilçesinin göbeği sayılacak yerden daha bakir bir yere taşınmalıdır…

Mesela Sakarya nehrinin doğu tarafında yeni bir yer; kara istasyonu kurulabilir…

Çünkü Sakarya ovasının şehirleşme olmadığı tek taraf nehrin doğusu…

Sağlıcakla kalın…