Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır...

Hayatın tüm alanında; sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi ve her alanda önemli başarılara imza attıklarını görüyoruz…

Bu mücadelede bize düşen en önemli görev ise onların bu inançlarına ve hayata sımsıkı bağlılıklarına destek olmaktır…

Engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, ulaşım, evde bakım ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi, onların sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması sosyal devletin bir gereği olarak bizim en önemli görevimizdir...

Yaşayan her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak bütün kesimlerin ortak sorumluluğundadır...

Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir…

Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım…

Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım…

Yeter ki engel zihniyetlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın…

Zira bizi insan yapan kolumuz ve bacağımız değil vicdanımızdır…

Bu vesile ile…

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü, engelli kardeşlerimizle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunarım…

Hayat yaşamaya değer…

Sağlıcakla kalın…