Sağlık çalışanı dendiğinde…

Başta hekimler olmak üzere…

Sağlık müdürleri…

Ebeler…

Hemşireler…

Tıbbi sekreterler…

Ambulans şoförleri…

Hatta…

Bu kurumların temizliğini yapanlar da…

Açıkçası sağlık çatısı altında her türlü hizmeti verenleri kastediyorum…

Geçen gün…

Sağlıkta döner sermayeden yararlanacak olanlarla ilgili bir genelge yayımladı, Sağlık Bakanlığı…

Bu genelgeye göz ucuyla bir göz attım…

Hekimlerin haricinde olanlar yok gibi…

Sanki diğer çalışanlar bu çatı altında çalışmıyor da!

Bunların sağlık çatısı altında olan diğer hizmetleri başkaları yapıyor…

Hekimi döner sermayeden mutlaka yararlandır…

Kimsenin itirazı olmaz…

Amma…

Ve…

Lakin…

Hiç olmazsa…

Bu döner sermayeden diğer sağlık çalışanlarına da az da olsa bir pay verin…

Hakkaniyet diye bir şey var…

Emek diye bir hak var…

Hiç şüphesiz…

Sağlık çatısı altında lider doktordur…

Ancak…

Doktor yukarıda saydığım elemanlar olmazsa işini yapamaz…

Zira lider tek başına olamaz…

Mutlaka yardımcıları vardır…

Dolayısıyla…

Sağlık hizmeti verilirken bu birliktelikte ayrım yapılamaz…

Yapılmamalı…

Bir daha söylüyorum…

Hekimler yanlış anlamasın…

Kendilerine anasının ak sütü gibi helal olan döner sermayeden…

Ve yine kendilerine her koşulda yardım edenlere de az da olsa pay alma hakkı verilmelidir…

Sağlıcakla kalın…