Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor… 

Bakıyorum bu iki konfederasyona bağlı bazı iş yerlerindeki sendika temsilcileri kendilerine üye yapmak adına kendinden olmayan sendikalara ve yöneticilerine demediklerini bırakmıyorlar sosyal medya üzerinden…

Halbuki bu iki konfederasyon beraber sözleşmeye giriyor…

Yani her iki konfederasyona bağlı sendikaların alacağı zam oranları aynı olacak…

Bir işyerinde söz sahibi olmak için üye yapma işini bu kadar ayağa düşürmeyin…

Çünkü zaman geçtikçe sendikalara güven kalmıyor…

Sözleşme metninde yer alan bazı bilgiler şu şekilde;

I. TABAN ÜCRET
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.
II. REFAH PAYI
İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.
III. ÜCRET ZAMLARI
a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam
yapılacaktır.
b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altıayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici
Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.
c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici
Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.
d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı TüketiciFiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır...

İşçi konfederasyonlarının istediği bu zamlar makul zamlardır…

Enflasyonun üzerine çıkmayan bir gelirde refah payı olmaz…

Umarım bu sözleşme ortak bir rakam üzerinde ne işçiyi ve ne de işvereni üzmeyecek şekilde seçimden önce sonlanır…

Sağlıcakla kalın…