Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin en büyük hazinesi, gözbebeği, oksijen kaynağı ve ciğerleri olarak nitelendirdiğimiz ormanlarımızın her türlü tehlikeden korunması ve özellikle orman yangınları konusunda alınması gereken önlemler hususunda, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan ve Sakarya'da meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı' sonrası bir dizi kararlar alınmış ve bu kararlar kamuoyu ile aynı gün paylaşılmıştır.
Her ne kadar ilimizde bu yıl şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olsa da, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da çıkan orman yangını sonrası önceden alınan kararlar ile birlikte yeni ek kararların da hayata geçirilmesine gerek duyulmuştur" denildi. 
Açıklamada, alınan kararların ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların yeniden gönderildiği, tüm birimlerin orman yangınlarına karşı sorumluluk alanlarında her an teyakkuzda oldukları belirtildi.

orman_yangini4
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;
“İlimizin sahip olduğu doğal zenginliklerin başında gelen ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınarak bu konuda azami önem gösterilmesi gerekmektedir.
Ormanlarımızda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar îlimizde izin verilen mesire alanları dışında ateş ve mangal yakılması, ormanlık alanlara piknik yapmak amacıyla girilmesi ve havai fişek atılması yasaklanmıştır.
İlimiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan bölgelerde meteorolojik şartlar da göz önünde bulundurularak orman yangınları ile mücadele konusunda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve ilave tedbirlerin alınması amacıyla;
1) İlimizde Yangın söndürmede ilgili/görevli kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun artırılması,  
2) Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe vb. bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması vb. hususlarında bilinçlendirici faaliyetler/kampanyalar yürütülmesi, 
3) Yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen yerlerde devriye faaliyetlerinin artırılarak drone/maket uçak vb. ile havadan kontrolün sağlanması,
4) İlimiz sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 01 Haziran -01 Kasım 2022 tarihleri arasında 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak bağ, bahçe ve fındık altı temizliği ve benzeri amaçla kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı, ayrıca il genelinde tüm alanlarda anız yakılması yasaklandığından bu tür eylem ve faaliyetlere izin verilmemesi,
5) Özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidiş-¬geliş yollarında kontrol ve denetimlerin artırılması,
6) İzin verilen mesire ve piknik alanları dışında ormanlara girişlerin ve ormanların çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması,
7) İlimiz genelinde ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki alanlarda yapılacak her türlü etkinlik, festival, düğün, şenlik gibi faaliyetlerde orman yangınına sebep olabilecek dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin sokulması ve kullanılması yasaklandığından bu alanlarda bu tür yanıcı madde sokulması ve kullanılmasına izin verilmemesi,
8) Yangın söndürmede kullanılabilecek (Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri Birlikler, Kolluk Birimleri, Muhtarlıklar vb. kurumların mülkiyetinde bulunan) araç, gereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılması ve araç/ekipman ihtiyaçlarının gözden geçirilerek tamamlanması,

orman_yangini3
9) Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından veya herhangi bir nedenle ormanların ve tarım alanlarının kasten yakılmasının engellenmesi için önleyici tedbirlerin alınması, bu alanlarda muhtarlıklar ve vatandaşlarla işbirliği ve koordinasyonun artırılması, istihbari çalışmalar ve diğer faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde ilgili/görevli birimlerle paylaşılması, olası yangınlarda sosyal medya vb. mecralarda yapılan gerçek dışı ve provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanması,
10) Meydana gelen orman yangınlarında sabotaj ihtimalinin mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere gidiş-¬geliş güzergâhlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS), Drone vb. sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması, yangına hassas olan bölgelerin giriş¬-çıkışlarına kamera sistemleri ve fotokapan yerleştirilmesi,  
11) Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, bunun yanı sıra ormanlık alanlarda izin verilen alanlar hariç her türlü konaklamanın yasak olduğu yerler ve ormanlık alanlar içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklandığından bu tür faaliyetlere izin verilmemesi 
12) Özellikle enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak gerekli önleyici tedbirlerin alınması,
13) Yangınla mücadelede hava ve yer ekiplerinin su gereksinimlerinin karşılanabilmesi maksadıyla yapılan yangın havuzlarının doldurulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,
14) Orman yangınlarının söndürülmesinde kaynaklar ve imkânlar doğrultusunda yeterli ve uygun personel görevlendirmesinin yapılması,
15) Sosyal medyada orman yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımların yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesinin sağlanması,
16) Mahallin şartlarına göre icap eden diğer tüm ilave tedbirlerin de planlanması/alınması gerektiği şeklinde bir dizi karar alınmıştır.”