TARSİM ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın gerçek güvencesidir. Devletimizin üreticiyi desteklemek  için kurulan kar amacı gütmeyen bir devlet teşkilatıtır. Bütün tarım ve hayvancılık işletmelerinin mutlaka işletmelerin geleceği için zaman kayıp etmeden gerekli kayıtlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yıllarda TARSİM sigortalarına katılan üretici sayıları çok artacaktır. Dünyadaki örneklerini incelediğiniz zaman örneğin Hollanda da hayvancılıkta ulaşılan rakamlar hayvancılıkta %98 oranında sigorta hayvanları sigortaladılar. Ülkemizde de bu rakamları görmek çok uzak bir zaman dilimi olmasa gerekir. TARSİM sigortaları aşağıda başlıklar altında sıraladığımız bölümleri içermektedir.

TARSİM kapsamındaki sigortalar
Bitkisel Ürün Sigortası
Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında bütün bitkisel ürünlerde hava olayları, yangın ve doğal afet sonucunda oluşan miktar kayıpları; kesme çiçek, yaş meyve ve sebzede dolu kaynaklı kaliteli kaybı ve meyveler için dondan kaynaklanan miktar kayıpları yer almaktadır.

Sera Sigortası
Sera Sigortası teminat kapsamında yetişen sera ürününün yanı sıra serayı oluşturan ekipmanlarda dolu, kar, fırtına, hortum gibi hava olayları; yangın, sel, heyelan, deprem gibi afetler ve araç çarpmaları nedeniyle yaşanabilecek riskler yer almaktadır.

Hayvan Hayat Sigortası
• Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Tüm hayvan hastalıkları, gebelik ve cerrahi işlemler, çayır ve yem kaynaklı zehirlenmeler, kaza, yılan ve böcek sokması, vahşi hayvan saldırısı ile güneş çarpması, yangın, infilak ve doğal afet gibi sebeplerle yaşanabilecek bütün ölüm, zorunlu kesim ve öldürmeleri ile süt sığırları için yavru tehdidini kapsamaktadır. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası için gerekli şart; ilgili süt ve erkek besi sığırı, manda, koyun, keçi, koç ve tekelerin Veteriner Bilgi Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı olmasıdır.

• Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, tüm kanatlı hayvan hastalıkları, zehirlenmeleri ve olası kazalar dışında yangın, infilak ve doğal afet gibi sebeplerle yaşanabilecek bütün ölüm, zorunlu kesim ve öldürmelerini kapsamaktadır. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası için gerekli şart, hayvanların kapalı sistemle çalışan ve bio-güvenlik ve hijyen koşullarını sağlamış bir tesiste üretiliyor olmasıdır.

• Su Ürünleri Hayat Sigortası
Su Ürünleri Hayat Sigortası kapsamında deniz ve iç sularda yetişen su ürünleri için ölüm riski teminat altına alınır. Bu teminat Su Ürünleri Kayıt Sistemi bilgileri çerçevesinde verilir. Ayrıca kontrol dışı tüm hastalık, kirlenme ve zehirlenmenin yanı sıra alg patlaması, predatörler, doğal afet ve kazalar da Su Ürünleri Hayat Sigortası kapsamına girer.

Üreticilerimize bol kazançlı üretim sezonları diliyorum.