Son yıllarda olağanüstü sıcaklıklarla dünya ve ülkemiz boğuşuyor. Doğal olarak etinden ve sütün faydalandığımız sığırlarımızda sıcak havalarda verim yönünden ve yaşamsal açıdan olumsuz etkilenmektedirler. Evcil hayvanlarımızı sıcaklığın olumsuz etkilerinden korumak için neler yapabiliriz?

Süt sığırı yetiştiriciliğinde ve süt üretiminde maksimum verimi elde etmeye etki eden fiziksel etmenlerinin en önemlilerinin başında, hava sıcaklığı ve oransal nem gelmektedir. Sığırlar için ideal sayılan iklim koşullarının dışına çıkıldığında belirli sınırlar dahilinde bu çevre koşulları tolere edilmektedir.

Bu iklim etmenlerinin ekstrem durumlara doğru gitmesi durumunda, olumsuz koşullarda oluşacak stres ortamında etkilenmede hayvanın ırkı ve verim düzeyi önemli rol oynarken, bireysel farklılıklardan da söz etmek olasıdır.

İnekler, keçiler, koyunlar vb. diğer çiftlik hayvanlarıda, sıvı kaybı, sıcaklık bitkinliği ve sıcak çarpması dahil olmak üzere, insanlarla aynı tür ısıya bağlı hastalıklara karşı hassastırlar.

Bilim insanları ayrıca hayvanların sıcak stresinden kaynaklanan kayıpların bu yüzyılın sonuna kadar milyarlarca dolar kayıplardan söz ediyorlar. Kötüleşen kuraklık koşulları ve bunun gıda bulunabilirliği üzerindeki etkisi de eklenince, hayvancılık ve onlara sahip olan çiftliklerin önünde zorlu bir süreç mevcut.

Çiftçilerimiz  hayvanlarını uzun vadede hem aşırı sıcaktan hem de iklim değişikliğine karşı korumanın en etkili yollarından biride çiftlikte ağaçlandırmalara önem vermektir.

Bu yolla hem doğayı hem de hayvanlarımızı sıcakların olumsuz etkilerinden korumuş oluruz.

Üreticilerimize verimli bir üretim sezonu geçirmelerini diliyorum.