Sıra dışı yaşamış olduğumuz yüksek sıcaklıklar, gelecek yıllarda devam etmesi durumunda tarım ve hayvancılığın geleceği açısında ciddi olumsuzluklar beklemektedir.

Üretimdeki rekoltelerde önlemler alınmazsa düşüşler söz konusu olacaktır. Bu da dünyada açlık çeken ülkelerde açlık çeken insan topluluklarında ciddi artışların olması kaçınılmaz olacaktır.

Sıcaklık ve CO2 seviyesindeki artış bazı yerlerde mahsul verimini artırabilir. Ancak verim artışı için, topraktaki besin seviyesi, su miktarı gibi koşulların da sağlanması gerekir. Ancak çiftçilerin bu koşulları sağlaması kuraklık ve ya sel gibi aşırı iklim olaylarına bağlı git gide zorlaşmaktadır.

Tarım arazileri, dünya topraklarının yaklaşık yüzde 40–50’sini kaplar. Tarımdaki sera gazı emisyonlarının azaltılması için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu alternatiflerden en belirginleri; gelişmiş mahsul ve otlatma arazileri yönetimi, mahsul üretimi için tahliye edilen organik toprakların restorasyonu ve bozulmuş toprakların restorasyonudur. Ayrıca biraz daha düşük ancak yine de önemli olan bir yöntem de su ve pirinç yönetiminin iyileştirilmesi olabilir.

Kümes kenarı, arazi kullanım değişikliği ve tarımsal ormancılık; yanı sıra gelişmiş hayvancılık ve gübre yönetimi de mevcuttur. Birçok azaltma seçeneği mevcut teknolojileri kullanır ve hemen uygulanabilir ancak teknolojik gelişim sayesinde gelecekte yeni azaltma önlemleri etkinliğini gösterebilir.

Alternatif stratejiler, karbonun fiyat aralığına göre rol değiştirmektedir. Düşük fiyatlarda; baskın stratejiler, toprak işleme, gübre uygulaması ve hayvancılık gibi mevcut üretim ile tutarlı stratejilerdir. Daha yüksek fiyatlarda mevcut üretimi değiştiren arazi kullanım değişiklikleri ortaya çıkar. Örneğin biyo-yakıtlar ve maliyetli hayvan yemi bazlı azaltma seçeneklerinin kullanılmasına izin verir.

Sonuç olarak, evrensel olarak uygulanabilir bir azaltma uygulamaları listesi yoktur. Uygulamaların iklim, sosyal ortam ve tarihsel arazi kullanımı ve yönetimi modellerine dayalı bireysel ve tarımsal sistemler için değerlendirilmesi gerekmektedir.