80 darbesinin sembol ismi, dönemin Genelkurmay Başkanı ve de darbenin Cumhurbaşkanı Kenan Evren 98 yaşında öldü. Toplumun büyük bir kesimi bu ölüm karşısında üzüntü duymadığını ifade etti. Duygusal olan bir yapıya sahip olan bir ülkeyiz. Bu tür durumlarda

80 darbesinin sembol ismi, dönemin Genelkurmay Başkanı ve de darbenin Cumhurbaşkanı Kenan Evren 98 yaşında öldü. Toplumun büyük bir kesimi bu ölüm karşısında üzüntü duymadığını ifade etti. Duygusal olan bir yapıya sahip olan bir ülkeyiz. Bu tür durumlarda kişinin ne yaptığı genelde hatırlanmaz ve tepki çok dillendirilmez. Oysa bu defa farklı bir durum yaşıyoruz. Bu tepkinin sebebi ne olabilir? Bence yaşanan acılara rağmen bu tepkinin altında yatan sebep 1980 darbesinin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğinin ortaya çıkmasıdır. Toplum önce çatışmanın içine çekilmiş ardından artan şiddet karşısında asker kurtarıcı olarak sahneye çıkmıştır. Türk filmi gibi!

Bir çok kişi o dönem yaşadığı acıları uzun süre unutamamıştır. Aradan geçen 35 yıla rağmen kaybedilen canların acıları hala tazeliğini korumaktadır. 80 darbesi toplumu öylesine kuşatmıştır ki yeni nesiller de bu kuşatmışlığın içerisinde bulmuştur kendisini. Sol sağ fark etmemiştir bu darbeciler için. Öyle ki “bir sağdan bir soldan asın” ifadesi ile ne adaletin ne toplumun ne de insanların önemli olmadığını ifade etmiştir dönemin darbe lideri. Kağıt üzerinde hayata geçirilen kirli planda insanlar sadece isimlerden ibarettir. Onların eş, baba, oğul, olması darbe liderini ve adamlarını ilgilendirmemiştir. 

1980 darbesi o dönem yaşayanları etkilediği gibi günümüzde yaşayanları da etkilemesi için darbeciler tarafından hazırlanan mevzuatlar günümüzde yaşayanları da etkilemeye devam etmektedir.  1980 darbesinin mütemmim cüzü (ayrılmaz parçası) olan 1982 Anayasası bu gün doğan çocukların da hayatlarına etki edecek şekilde kurgulanmıştır. Bu nedenle öldürdüklerinin yanında yeni doğanlarda bu darbeci lidere düşman olmaktadır.

Tüm ülke olarak yeni bir anayasa da anlaşamamış olsak ta hepimiz mevcut anayasamızın bize uymadığı konusunda anlaşabiliyoruz. Eğer darbenin izleri silinsin isteniliyorsa öncelikle yapılması gereken husus 82 Anayasasını değiştirmektir. Akabinde ise yeni anayasaya göre mevzuatımızı gözden geçirmemiz gerekmektedir. Ancak o zaman 80 darbesinin izlerini silebiliriz. Belki darbe nedeni ile kaybettiğimiz sağdan ve soldan canlar için toplum olarak borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Onlar b dünyada alamadıkları haklarını ilahi adalet karşısında alacaklar. Biz bu gün ne yapmalıyız? Gelecek nesillere bu kirli planın izlerini aktaracak ve “nefreti” aktaracak mıyız yoksa sevginin dilini kurabilecek miyiz? Aslında önemli olan bu gün bu konu. @CavitTatli