Kuraklık dünyada ve ülkemizde devam ettiği taktirde, insanlığı ve çevremizi birçok farklı şekilde etkileyebilir. Ortamdaki her şey birbirine bağlı, yaşamış olduğumuz evimizdeki odalarda her şeyin birbirine bağlı olması gibi. Kuraklık insanlığı birçok farklı şekilde etkiler. Çünkü, su pek çok açıdan hedeflerimizin çok önemli bir parçasıdır.

Yaşamak için suya ihtiyaç var, hayvanlar ve bitkilerin de yaşamlarını devam ettirebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Yediğimiz gıdaları büyütmek için su olmazsa olmazlardan biridir. Evimizde yada işyerimizde bulaşık yıkamak, yemek pişirmek, banyo yapmak, yüzmek veya nehirde rafting yapmak gibi birçok farklı şey için de suyu kullanırız. Su, evlerimizdeki ışıkları yakmak için elektriği ve oynamak isteyebileceğiniz video oyunlarını oynamak için de kullanılır. Kuraklık nedeniyle bu duruma ulaşamadığımız taktirde yeterli suyumuz olmadığından, birçok insan ve birçok farklı ihtiyaç birçok farklı şekilde olumsuz etkilenecektir.

KURAKLIK DOMİNOLARI?
Sıklıkla kuraklığın etkilerinden "doğrudan" veya "dolaylı" olarak ifade ederiz. Bu ne anlama gelir? öğrenmek için domino taşlarını düşünelim. Yere uzun bir domino dizisi kurarsanız ve sıradaki ilk domino taşını devirirseniz, sıradaki ikinci domino taşının düşmesine ve üçüncüye çarpmasına, o da düşüp dördüncüye çarpmasına neden olur ve bu böyle devam eder. 

Bu domino taşları kuraklığın sonuçlarıysa, devirdiğiniz ilk domino çiftçilerinin ölmekte olan mısır ürünleri olabilir. İkinci domino taşı, çiftçilerin kasabadaki bayiden yeni bir traktör alacak paralarının elden çıkarılması olabilir. Üreticiye daha sonra üçüncü domino taşı olan para cezası. Yeterli sayıda çiftçinin mahsul verimini azaltmak, bayilik o kadar çok kişiyi istihdam edemeyebilir ve hatta dördüncü domino taşı olarak açmak zorunda kalabilir.

ÇİFTÇİLERİN ÜRETİMLERİNİN SEKTEYE UĞRAMASI
Kuraklığın “doğrudan” etkisi olacaktır. Satıcının para kaybetmesi ve diğer tüm etkiler, kuraklığın “dolaylı” etkileri olacaktır.

Yukarıdaki örnekteki tüm etkiler “olumsuz” etkiler olacaktır. Ancak kuraklığın etkileri her zaman tamamen olumsuz değildir. Bu nasıl olabilir? Peki, daha önce ekonomik durumumuz çiftçiler örneğini düşünelim. Mısır mahsullerini çiftçiler kazananlar, harcadıkları parayı yeni bir traktör almak için kullanmak ve sulama kuyularını açacak birini işe alabilirler. Kuyu açma işi daha fazla para kazandıracaktı, yavrular için kuraklığın aslında "olumlu" veya iyi bir etkisi olabilir. Bununla birlikte, bir bölgedeki kuraklığın genel etkisi neredeyse her zaman olumsuzdur.

KURAKLIK ETKİ TÜRLERİ
Kuraklık, çevremizin ve topluluklarımızın tüm bölümlerini etkiler. Pek çok farklı kuraklık etkisi genellikle "ekonomik", "çevresel" ve "sosyal" etkiler olarak gruplandırılır. Tüm bu etkiler, kuraklık koşullarının planlanmasında ve bunlara yanıt verilmesinde belirleyici olacak.