Son yıllarda ve yaşadığımız bu günlerde, dünyada ve ülkemizde maalesef iklim değişikliğinin etkilerini yaşamaktayız.

İklim değişikliği hepimizin temel gıdaları olan tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilemektedir.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve de bu süreçte en az etkilenen gerek ülke düzeyinde gerekse bireysel olarak neler yapmamız gerektiği hakkında mutlaka bilgi dağarcığımızı sürekli geliştirmeliyiz.

İklim değişikliği, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve çevre üzerindeki çok boyutlu etkileri ve etkisi nedeniyle artık küresel bir sorundur.

Araştırmalar, iklim değişikliği nedeniyle küresel veya bölgesel iklim düzenlerinde meydana gelen değişikliklerin hayvan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymuştur.

Dünyadaki ve ülkemizdeki hayvansal protein talebini karşılamak için açık çıta hızla büyüyor.

İklim değişiklikleri, devam eden sıcak mevsim ve yazın artan sıcak hava dalgaları nedeniyle ahırlardaki ve büyük çiftliklerdeki artan sıcaklıklar, bu da homoetermik çiftlik hayvanları için hastalık vakalarının artmasına neden oluyor.

Hayvancılık için iklime dayanıklı teknoloji ve bunların adaptasyonu üzerine araştırmalara devam edilmelidir. Çiftliğimizde ve de ahırlarımızda aşağıda sıraladığımız kurallara uyulmasını tavsiye ediyorum.

  • İyi çiftlik uygulamalarını, katı çiftlik biyogüvenliğini ve sürü sağlığı yönetimini takip edin.
  • Endemik ve yeni ortaya çıkan hastalıklarla mücadele eden güncel aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi.
  • Hayvan barınaklarını , hayvan konforu, hayvan davranışları ve iklim değişikliğini dikkate alarak tasarlayın.
  • Yerel hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi. Sürekli mücadele ve doğal seçilim yoluyla hastalıklara karşı direnç özelliklerini geliştirmeye yönelik uzun vadeli bir politika.
  • Tuza ve kuraklığa dayanıklı yem çeşitlerinin geliştirilmesi ve modern yemleme yönetimi uygulamaları.
  • İklim verilerini hayvan hastalıkları sürveyans sistemiyle ilişkilendirmeye yönelik metodolojinin geliştirilmesi ve uygulanması.
  • İklim değişikliğinin hayvancılık üzerindeki gerçek zamanlı etkileri ve düzeltici politika kararı alınması üzerine kapsamlı ve koordineli bir çalışma.