Kaba yem olarak tanımlanan yem bitkileri en ucuz besin kaynağıdır. Hayvanların (sığır, koyun, keçi vb.) mide mikroflorası için lüzumlu besin maddelerini içermektedir. Mineral ve vitamin kaynağı olmaları nedeniyle hayvanların verim ve üreme performanslarını etkilerler.

Hayvanların normal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kendilerinden beklenen verimi tam olarak verebilmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddelerini çeşitli yemlerle almalarını sağlamak, yemlemenin ana prensibini oluşturur.

Türkiye hayvancılığının en önemli sorununun kaba yem sorunudur. Kaba yemler içersinde en çok öneme sahip yemler silajlardır. Silaj üretme sezonu devam etmektedir. Bugünlerde en çok bölgemizde mısır silajı yapılmaktadır.

Bir hayvancılık işletmesinde ekonomik yem sağlamada ilk başvurulacak kaynak, yem bitkisi üretimi olmalıdır. Bunun bilincinde olan işletmeler yem bitkilerine gereken önemi vermekte ve tarla alanları içinde yeterli yeri ayırmaktadırlar. Vaktinde gerekli planlamaları yapıp zaman kayıp etmeden ekim dikim işlerini yaparlar.

İşletmelerin zarar etmemesi için ekonomik açıdan çalışması istenen hayvancılık işletmelerinde en azından hayvanların yaşama payları için gereken yem bitkileri işletme tarafından temin edilmelidir. Yeteri kadar kaba yem tüketmeyen hayvanların gerek et gerekse süt verim seviyeleri alt düzeyde kalmaktadır.

Hayvansal üretimi etkileyen ıslah, pazarlama, araştırma, bakım ve idare, besleme vb. etmenler vardır. Ancak bunların en önemlisini yem üretimi oluşturmaktadır. Diğer koşullar ne denli iyi olursa olsun, yetersiz beslenme sonucunda hayvansal verim et , sütv.b.  kesinlikle istenen düzeye ulaştırılamaz.

Süt ve et maliyetinde, tek başına yüzde 56-70 masrafı tutan, yem girdisinin maliyetteki oranının yüzde 27’ye indiren modern, karlı işletmeler vardır. Bunun yanında aldığı süt parasının yüzde 65-70’ini sadece konsantre yem için ödeyen silaj ve kaba yemlerin önemeni bilmeyen ve bu nedenle de para kazanamayan yetiştiriciler de bulunmaktadır.

Üreten halkımıza bol kazançlı güzel günler dilerim.