Hayvancılık sektörü yapılan ithalattaki, tahıllardaki fiyat artışları, tarımsal üretimde, üretimdeki yakıt giderlerine bağlı artışlar ister istemez üretimdeki maliyetlere yansımaktadır. Maliyetlerin artması et ve sütteki fiyat artışları maalesef üreticiyi tatmin etmemektedir. 

Ülke olarak ne kadar çok meraları korursak, meraların hayvancılığa olan önemi ve destekleri, işin içinde olan üreticiler, veteriner hekimler, yöneticiler iyi bilirler.

Meralar konusunda ülkedeki siyasete bakmadan bütün belediyeler meraların korunması konusunda gerekli özeni göstermelidirler. Meralar, değişik bahanelerle yerleşime ya da sanayiye açılmamalıdırlar. Devlet, üreticileri kooperatiflerle ve de devlet destekli üretimi, yeni gelişen bilimsel teknoloji ve de üretim tekniklerini öğretici eğitimler düzenlemelidirler

İnsan nüfusumuz sürekli artmakta, işin içine turizm bağlı tüketimi de kattığınız zaman ülke nüfusu gıdaya bağlı tüketimimiz hızlı bir şekilde artmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta üretim destekleme oranlarını arttırdığımızda halkımızı üretime teşvik edersiniz.

Anadolu toprakları tarım ve hayvancılık için bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Dünya da baktığınız zaman pazar çok büyük; ihracat için dünya ülkeleri kapıda kuyruk oluşturup her zaman beklemektedirler. Üretici, üretimdeki kar oranının yüksekliğini gördüğü zaman 24 saat üretimde nöbet tutar. Üreticiye yapılacak üretim destekleri sektöre bağlı birçok meslek grubunu hızlı bir şekilde harekete geçirecektir.

Bu da ülke kalkınmasını pozitif yönde etkileyecektir. Ülke işsizliğine çözümüne yeni istihdamlar yaratacağı için olumlu yönde etkileyecektir. Tarım ve hayvancılıktaki üretim artış rekolteleri ülke ve dünya insanını çok mutlu edecektir.

Halkımıza, sağlıklı, mutlu, huzurlu bol kazançlı güzel yarınlar dilerim.