Türkiye’deki ceza infaz sisteminin en modern ceza infaz sistemi olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de ceza infaz sisteminin sağlıklı yürümesi için yasalarda çok ciddi değişiklikler yaptıklarına dikkat çekti. 
Bakan Bozadğ, “Türkiye, işkence ve kötü muameleyle geçmişte pek çok defa itham edilmiş bir ülke ama biz yasalarımızda yaptığımız değişiklikle işkencede zaman aşımını kaldıran tarihi adım attık. Türkiye'de kim ki herhangi bir kişiye işkence yaparsa değil bir yıl, yüz yıl geçse hayatta ise yine yargının önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır. Çünkü biz devlet olarak diyoruz ki, cezaevlerinde olan veya herhangi bir şekilde devletin eline işlediği suç nedeniyle yakalanarak veya gözaltına alarak geçen her bir insanın insan onuruna yakışır bir şekilde hakkını, hukukunu korumak, onun kendini savunmasına izin vermek, adaletin terazisinin doğru tartmasını sağlamak ve hakkın yerini bulmasını temin etmek için gayret içerisindeyiz. Bunun yolu da hukuk devletinin kurallarına, hukuk devletinin ilkelerine, insan onur ve haysiyetine saygıyı esas olarak yapmaktır. Türkiye bunu başarıyla yerine getirmektedir” dedi.

hasta_tutuklular2
Yeni düzenlemelerin hazırlığında olduklarını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde ki hasta tutuklu ve hükümlüler için çalışma yapacaklarını kaydetti. Bozdağ, “Önümüzdeki günlerde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık. Çünkü, Adalet Bakanlığı olarak kanunları acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz diye çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili bir düzenlememiz var. Ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız. Bir yandan muayene süreçleriyle ilgili öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim. Çalışıyoruz, çalışmalarımız nihayete erdiği zaman detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.