Çok sevdiğimiz can dostlarımızın ağır hastalıklardan kanser ya da organ yetmezliği vb. korumak için 1-7 yaşına kadar yılda bir kez yedi yaş üstü ise, altı ay arayla yılda iki kez sağlık kontrol ve testlerini düzenli yaptırmalıyız.

Erken teşhis hayat kurtarır. Can dostlarımızın ömürleri maalesef çok kısa ırka göre ortalama 10-12 ile küçük ırklarda ise 15 yıla kadar çıkmaktadır. Bu kısa yaş süresini sağlıklı geçirmeleri için veteriner hekiminizden her yıl kan testleri, röntgen, ultrason klinik muayenelerini can dostu sahibi olarak istemelisiniz.

Can dostlarınızın rutin check-up taramalarında ne gibi işlemler yapılmalıdır?
* İdrar örneğinin fiziksel, mikroskobik ve kimyasal analizi
* Dışkının fiziksel ve mikroskobik muayenesi
* Tam kan sayımı
* Kan biyokimyasının analizi
* Akciğer röntgeni
* Batın ultrasonografisi
* Kalbin dinlenmesi ve EKG uygulanması

Evcil can dostlarınıza düzenli bu testleri yaptırdığınızda gelişebilecek birçok olumsuz sağlık sorununu kanser ya da bir çok kronik hastalığı erken tespit edip vaktinde doğru müdahaleyle can dostlarınıza uzun sağlıklı bir yaşam kazandırmış olursunuz. Ayrıca erken teşhis hastalık tedavi masraflarını minimize etmektedir.

Unutulmamalıdır ki rutin check-up uygulamaları pet dostlarımızın ömrünü uzatmaktadır.

Sizlere ve de can dostlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel yaşam dilerim.