Yaz mevsimine az bir süre kala hava sıcaklıkları anormal düzeyde yükseldi. Aşırı sıcaklıklardan biz insanların yanında doğadaki tüm canlılar olumsuz yönde etkilenmektedir.

Aşırı sıcaklar değişik bölgelerden getirilen, kapalı ortamlarda tutulan kurbanlık hayvanları dolayısıyla işletme sahiplerini de olumsuz yönde etkilemiş, morallerini bozmuş durumdadır.

Yüksek sıcaklıklar hayvanlarda et ve süt verimini olumsuz etkiler. İşletme sahipleri ahır işletmelerini vaktinde yaparken uzmanından gerekli bilgileri alarak yaptıysa böyle sıcaklarda çok etkilenmezler. Kendi mantıklarına göre ahır işletmelerini yaptılarsa o zaman ısı değişimlerinin oluşturduğu negatif etkileri maalesef göreceklerdir.

İşletme sahiplerinin ahır işletmelerinde, aşağıda sıraladığımız önerileri dikkate almalarını tavsiye ediyorum.

1. YÜKSEL KALİTELİ YEM SAĞLAYIN
Araştırmacılar, ısı stresi yaşarken sığırların yüksek kalitede mi yoksa düşük kaliteli bir yemle mi beslenmesi gerektiğine bakıyorlar. Yüksek kaliteli kaba yemler, daha fazla lifli düşük kaliteli kaba yemlerin fermentasyonuna göre sindirim sırasında daha az ısı üretir. Bu nedenle, yüksek kaliteli kaba yemler kullanmak, hayvana daha az ısı yükü bindirmenin bir yolu olabilir.

Sığırların beslenmesini optimum seviyelerde tutmak istiyorsak, en yüksek ortam sıcaklığından en az iki saat sonra beslenmeleri önerilir, bu nedenle sindirimden ısı ürettikleri zaman günün en yüksek sıcaklıkları olmaz. Sığırlar, hava sıcakken yemek yemekle veya hareket etmekle pek ilgilenmezler ve gün ortasında da yemek yemezler.

2. MÜMKÜN OLDUĞUNDA GÖLGE SUNUN
Sıcak günlerde gölge önemlidir, bu nedenle sığırlar gerekirse doğrudan güneş ışığından kurtulabilir. Bazen gölgeye ihtiyaç duyarlar, bazen istemezler ama onlar için uygun olmalıdır. Gölge, nerede olduğuna bağlı olarak en rahat yer olabilir veya olmayabilir. Çalılıklı bir dere dibindeki gölge, ısıran sineklerle dolu olabilir veya rüzgar kıran etkisi nedeniyle rüzgar hareketi olmayabilir. Sığırlar genellikle sineklerden uzakta, esinti ile yüksek bir noktada veya sırtta olmayı tercih ederler.

3. UYGUN SU ALIMI ANAHTARDIR
Altı besin sınıfından (karbonhidratlar, yağ, protein, vitaminler, mineraller ve su) su en sık gözden kaçan, ancak en kritik olanıdır. Sığır verim performansını su alımından etkilenebilir. Yeterli su alınmadığı durumlarda hayvanlarda et ve süt veriminde olumsuz etkilerin görünmesi kaçınılmazdır.
Üreticilerimizin bol verimli bir sezon geçirmelerini dilerim. 

Saygılarımızla…