Proje, Metamfetamin bağımlılığı olan hastaların bu maddenin kullanımı sonucu oluşan psikolojik belirtilerin biyolojik kökenini araştırmayı hedeflemektedir. 

Bilindiği gibi metamfetamin kullanımı son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmakta olup, madde kullanımının yol açtığı psikolojik sorunlar yanında toplumsal ve ailevi huzuru bozan ve suç davranışını olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Doc-Dr.-Ahmet-Bulent-Yazici
Bu anlamda madde kullanımın önüne geçilmezse bile bu belirtilerin moleküler düzeyde (genetik ifade ve protein sentezi) etkilerini ve bu etkilerin psikolojik ve davranışsal sorunlarla ilişkisini belirlemek bir yönüyle tedavi seçeneklerini ve yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Yani bu çalışma metamfetamin kullanımının yol açtığı biyopsikososyal sorunları anlamak için önemli bir adım olacaktır. Projede ayrıca moleküler düzeydeki değişiklikleri etkileyebilecek örneğin sigara kullanımı, bağımlılık şiddeti gibi faktörlerin etkisi de incelenecektir. Bu açıdan oldukça kapsamlı bir çalışma olduğu da düşünülmektedir.

Tip-Fakultesi_472-700x420-1
Projede, Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı ile birlikte, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dr. Mualla Göksu, Temel Tıp Bilimleri Bölümünden genetik alanında başarılı çalışmalara imza atan Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler ve Psikiyatri Ana Bilim Dalından biyobelirteçler alanında çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Esra Yazıcı görev almaktadır.

Yeni yılın ilk buluşması göreve  yeni başlayan öğretmenlerle Yeni yılın ilk buluşması göreve yeni başlayan öğretmenlerle

Proje Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yataklı Arındırma merkezinde yürütülecektir.