Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sakarya’da Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planıistişare toplantıları düzenlendi.

Sakaryada_tarima_turizme_ve_mirasa_yon_verecek_adim (2)
12 ayrı sektör için ayrı ayrı eylem planlarının incelendiği toplantılara kamu kurumları, belediyeler, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. 

Bakan Yerlikaya: 2 terörist teslim oldu Bakan Yerlikaya: 2 terörist teslim oldu

Sakaryada_tarima_turizme_ve_mirasa_yon_verecek_adim (3)
SONUÇ OTURUMUNA YOĞUN KATILIM
2 gün süren toplantılar sonunda sonuç oturumu düzenlendi. İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sungur Mehmet Yeni’nin başkanlık ettiği sonuç oturumuna ise Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ile Büyükşehir İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkan Mustafa Yıldırım’da katıldı.

Hazırlanan eylem planlarını sonuç oturumunda katılımcılara sunuldu ve Sakarya özelinde uyum eylemleri istişare edildi.

Sakaryada_tarima_turizme_ve_mirasa_yon_verecek_adim (4)
PLANLAR YIL SONUNA KADAR UYGULANACAK
Tarım ve gıda güvenliği, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik, su kaynakları yönetimi, turizm ve kültürel miras, sanayi, kent, sosyal kalkınma, halk sağlığı, ulaşım ve iletişim, enerji, afet risk azaltımı ve yatay kesen konuları olmak üzere 12 ayrı sektörü ilgilendiren eylem planı üzerinden alanında uzman kişilerin moderatörlüğünde toplantılar düzenlendi.

Sakaryada_tarima_turizme_ve_mirasa_yon_verecek_adim (5)
Bu sektörler üzerindeki olumsuz etkilerin, iklim değişikliğine bağlı tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik programda, şehrin ekonomisine de büyük katkı sunacağı düşünülen iyileştirmeler üzerinde tartışıldı. 

Sakaryada_tarima_turizme_ve_mirasa_yon_verecek_adim (6)
SEKTÖRLERİN GELECEĞİ
Sektörele tkilenebilirlik ve risk analizlerine dayanarak, yerel ihtiyaçlar ve öncelikler göz önünde bulundurularak oluşturulan yerel uyum stratejileri ve eylem planlarının konuşulduğu her söktörel oturumda yerel eylemlerin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla istişareler gerçekleştirildi. Toplantılarda alınan görüşlerin değerlendirilmesi ve eklenmesinin ardından planların yıl sonuna kadar uygulanmaya başlanması bekleniyor.