DENETLENİŞ OLUR

Akbay, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Medya denince kitle iletişimi ve kitle iletim araçları (Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, film, internet gibi geniş kapsamlı dördüncü bir güçtür. Yasama, yürütme, yargıdan sonra medyanın dördüncü güç olarak görülmesinin sebebi, devletin bu 3 organının kamu adına denetlenmesinden kaynaklanmaktadır. Medya, devletin organlarında yapılan faaliyetleri halk adına denetleyerek aynı zamanda halka enformasyon verir. Halk da bu enformasyon sayesinde kendi geleceği hakkında bilgi sahibi olurken, devletin faaliyetlerini bir nevi denetleniş olur.

EKONOMİK VE SOSYAL

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve sosyal kriz yazılı basının dijitalleşmeye mecbur bırakmış gazetelerin azalan tirajları daha da azalmıştır. İleri yaş gurubu ekonomik kriz nedeni ile sanal dünyayı takip etmekte zorlanmaktadır. Gençlerimizde akılı telefon, laptop, bilgisayar gibi pahalı araçlara ulaşmakta da zorlanmaktadır. Yerel basın, yerel düzeyde demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi için vazgeçilmez bir kurumdur. Ülkemizde, Milli Mücadele döneminde önemli işlevler gören yerel basın sonrasında etkinliğini kaybetmiştir.

YEREL GAZETELER VE SORUNLARI

Gazete bayisinde görüp de merak için bile bakmadığımız yerel gazetelerin bayiye gelinceye kadar bin türlü sorun yaşadıklarını bilmeyiz. Sahibinden muhabirine, köşe yazarından, dizgicisine kadar bizim sorunlarımız dertlerimizi anlatmak için uğraş verirler. Genelde nitelikli eleman ve ekonomik sorunlar gazetelerin beklenen kalitede yayın yapamamasına sebep olmaktadır Tirajın düşük olması, ilan payının darıltılması kağıt ve baskı ücretlerindeki yüksek zamlar ve reklam gelirlerinin yeterli olmaması gibi pek çok sorun ayakta kalmalarını zorlaştırıyor. Sadece resmi ilanlar ile ayakta kalmaları imkansız olduğunu gözlemleniyor. Sürdürebilirliğin sağlanması için gelir ve gider arasındaki dengenin korunması şarttır. Giderler her geçen gün artarken, gelirin azalması devlet desteğinin elzem olduğunu gösteriyor. İnternet gazeteciliği gelişmesi için gerekli resmi ilanlar yolunun onlar içinde açılması gereklidir diye düşünüyorum.

TOPLUMDA YEREL MEDYA BİLİNCİ YETERLİ Mİ ?

Öncelikle yerel gazetelerin kendilerini ekonomik sıkıntılardan geliştirememiş olmaları başlıca etkendir Ekonomik sıkıntılarından doları belediyelerden ve kamudan ilan almaları için bazı gazeteler tarafsız haber yapamamaktadırlar. Yerel basın gücünü ve etkisini koruyabilmeleri için orada yaşayan halkın kurumların özel sektörlerin katkı koyması gerekmektedir. Aksi halde hiç yakışmayan satılık basın deriz. Bu sorun hepimizin sorunudur. Ekonomik kriz bir yerel gazete alıp okumaya engel değildir. Üç TL ekonomimizi zedeleyecek bir rakam değildir. Çay bahçeleri, kahvehaneler, lokantalar, hepsi bir veya iki yerel gazeteye abone olmalıdırlar, aynı şekilde esnaf işletme sahipleri de katkı vermelidirler. Orta boy işletmelerimiz de aylık reklam verebilirler. Önemli günlerde kutlama mesajlarını kendi işletmeleri adına ilan vererek basına destek olabilirler.

ÖZGÜRLÜĞÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yerel gazetelerin, internet haber sitelerin, yerel televizyonların radyoların güçlendirilmesi demokrasinin özgürlüğün güçlendirilmesidir. Medya hürdür özgürdür. Sansür edilemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir.” Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında basınımız hak ettiği tarafsızlığı ve özgürlüğü mutlaka yaşayacaktır.”