DÜZENLİ VE KAYITLI

Sakarya Valiliği, il mülki sınırları içerisinde hurda ve atık malzeme toplayıcıları ile ilgili uyulacak esasları açıkladı.

Valilik, alınan kararlarla; Sakarya İl sınırları ile bağlı mahalle, mezra ve ilçelerde huzur ve güvenliğin, asayişin, kamu esenliğinin, kamu sağlığının, trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile hurda ve atık malzeme toplayıcılarının düzenli, kayıtlı ve belirli bir düzende çalışmasının amaçlandığı belirtildi.

İDARİ PARA CEZASI

Alınan kararlarla; Sakarya ili sınırları içerisinde bulunan belirtilen yerlerde kamu esenliğinin, sağlığının ve asayişin sağlanması amacı ile belirsiz, kayıtsız ve düzensiz şekilde hurda ve atık malzeme toplayıcılarını diğer kanunlardaki cezai müeyyideler saklı kalmak üzere, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulamasını kapsadığı ifade edildi.

ALINAN KARARLAR

Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetlerinde bulunacak şahıslar, İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerini başvurarak gerekli izinleri alacaklar, Zabıta Müdürlükleri tarafından izin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılacak. Şahıslar faaliyetlerini izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde yürütecek. Faaliyet izni verilen şahıslara İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü artıracak, tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verilecek, yeleklerin ön ve arka kısmında numara ile ilçenin ismi bulunacak yine bu bilgiler İlçe Belediyelerince kayıt altına alınacak.

BELİRLİ SAATLER

Şahıslar izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacak. Yaka kartları ve yelekler adına düzenlenen kişiler dışında başkalarınca kullanılmayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacak. Hurda ve atık kâğıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 01 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında 08.00- 20.00 saatleri arasında, 01 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ise 08.00-18.00 saatleri arasında çalışacaklar.

İZİN VERİLMEYECEK

Hurda ve atık malzeme toplamasına izin verilen şahıslar, malzeme toplamak amacıyla çöp konteynırları içerisinden malzeme almak amacıyla çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacak. Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 24 saat içerisinde Zabıta Müdürlüklerine bildirilecek. Hakkında 3 kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun faaliyetini son verilecek ve bir daha izin verilmeyecek.

CEZAİ HÜKÜMLER

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi gereğince alınan bu karar gereği gelişigüzel, kayıtsız ve belirsiz şekilde hurda ve atık malzeme toplanmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınması amaçlanmıştır. Bu itibarla; yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil eden konularda adli işlem yapılacaktır.