Okuldaki insan ve materyal kaynaklarının etkin biçimde kullanılarak öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması, süreç sonunda öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılmasının hedeflendiği “Okul Temelli Mesleki Gelişim” çalışmaları Sakarya’da başladı. Söz konusu model çerçevesinde Erenler Şehit Gülşah Güler Anaokulunda, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayrakcı tarafından okul öncesi öğretmenlerine “öğretimsel liderlik” semineri verildi.

AW719444_05


Prof. Dr. Mustafa Bayrakcı, bu modelin öğretmenlerin kendi hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına kendilerinin karar verdiği bir model olduğunu belirterek, “Okul temelli gelişim modeli, öğretmenlerin kendi öğrenmelerini yaşam boyu öğrenme anlayışı içerisinde yönlendirdiği bir modele hizmet ediyor. Bu çerçevede öğretmenlerimiz kendi öz değerlendirmelere aracılığı ile kendi hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını, mesleki gelişim ihtiyaçlarını kendileri belirliyor ve okul yöneticileri ile birlikte karar vererek bu ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyor. Bakanlık öğretmenlerimizin ve okulumuzun ihtiyaçları çerçevesinde bu talepleri hizmet içi eğitim olarak sunuyor. Bu çerçevede bugün öğretimsel liderlik konusunda öğretmenlerimizle bir seminer ve workshop çalışması yaptık” dedi. Seminer konusunun ve eğitmenin kendi öğretmenleri tarafından sene başı kurul toplantısında belirlenerek ilgili prosedür doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ettiklerini söyleyen Şehit Gülşah Güler Anaokulu Müdürü Ufuk Nazlı, model ile müracaat süreci sonunda öğretmenlerinin talep ettikleri eğitimi yine kendi tercih ettikleri eğitmenden aldıklarını ifade etti.

AW719444_01
Şehit Gülşah Güler Anaokulu öğretmenlerinden Feza Dardağan kendi tercihleri doğrultusunda kendi okullarında eğitim alma imkanı bulmalarından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Model ile artık hizmet içi eğitimlere ulaşabilmemiz daha kolay. Öğrenci potansiyeline yönelik planlamalar yapabileceğimiz gibi ekipçe kendimizi geliştirmek istediğimiz yönlerde uzman kişiler tarafından eğitim alma fırsatımız oldu. Bizler de ilgi ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda istediğimiz eğitimime karar vererek bugün ilk eğitimimizi aldık. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Artık öğrencilerimize daha faydalı olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Okul Öncesi öğretmeni Hilal Gürcoşkun Sağnak da okul temelli mesleki gelişim modeli çerçevesindeki eğitimleri hem kendilerinin hem de öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlediklerini söyleyerek bu eğitimlere her öğretmenin ulaşabileceğini ifade etti.

AW719444_03
Okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanan “Okul Temelli Mesleki Gelişim” çalışmaları ile birlikte merkezi planlamadan uzaklaşılarak, öğretmenlerin kendi mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili tüm taleplerini okul bünyesinde karşılamasının yolu açıldı. Söz konusu çalışma çerçevesinde Sakarya’ya 1 milyon TL bütçe ayrıldığı öğrenildi.

AW719444_08 AW719444_07 AW719444_06AW719444_04