İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 2014 yılında yayımlanmasından itibaren, içme suyu sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması için belediyeler tarafından yapılan çalışmalara hız verildi.

Mevzuat gereğince 2023 yılına kadar büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını en fazla yüzde 30 seviyesine, ilçe ve belde belediyeleri ise en fazla yüzde 35 seviyesine indirmekle yükümlü tutulmuştu.

2014 yılından günümüze kadar içme suyu sistemlerindeki su kayıp oranlarında azalmalar ve yapılan çalışmalar yıllık raporlamalar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca takip ediliyor. Hedeflenen değerlere ulaşmak için planlanan çalışmalar ve maliyetleri de İş Termin Planları vasıtası ile değerlendiriliyor.

Bu süreçte, Su Kayıplarının Kontrolü El Kitabı ve Standart Su Dengesi Hesaplama Programı ve Türkçeye tercüme edilen EPANET Hidrolik Model Yazılımı ve Rehber Dokümanı hazırlanarak belediyelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca belediyelere teknik destek sağlayacak eğitimler düzenlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılında yüzde 39, olan su kaybı oranı ortalaması, 2021 yılında yüzde 33,54 değerine ulaştı. Mevzuatın nihai hedefi olan yüzde 25 oranına ulaşılması halinde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen su kaybının önüne geçilebilecek.