Öğrenciler gönüllü faaliyetlerle gelişiyor Öğrenciler gönüllü faaliyetlerle gelişiyor

79 GENEL ŞART

Mali Hizmetler Uzmanı Anıl Yıldız’ın sunumuyla yapılan eğitimde kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasının öneminden bahsedildi.Etkinlikte iç kontrolün kurulduğu dört genel hedef olan hesap verme sorumluluğu, uygunluk, faaliyetler ve kaynakları koruma konularına değinildi.

DSC_1492-Large

Maliye Bakanlığı tarafından 2017’de Resmî Gazete’de yayımlanan 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları tebliğine de değinilerek, katılımcılara kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi amacıyla beş bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şarttan bahsedildi.İdari personele yönelik yapılan eğitim, yoğun katılımla gerçekleşti.