GERÇEKLE BAĞDAŞMAMAKTADIR

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Polis intiharlarına ilişkin son dönemde ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Daha önce sayısız kez açıklama yapmamıza ve verileri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmamıza rağmen, Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik dezenformasyon girişimleri devam etmekte ancak bunlar gerçekle bağdaşmamaktadır. İntiharların önüne geçilebilmesi için adımlar atılmakta ve alınan önlemlerin sonuç verdiği görülmektedir.

İNTİHAR ORANI DÜŞTÜ

2021 yılının 9 aylık döneminde (1 Ocak - 7 Ekim) 69 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 44’e düşmüştür. Geçen yılın Ocak-Ekim dönemi ile bu yılın Ocak-Ekim dönemi karşılaştırıldığında yüz binde 20 olan intihar oranı, yüz binde 13’e gerilemiştir.

2016 yılında (Ocak-Ekim) intihar oranı yüz binde 18'dir. Ekonomik, psikolojik ve ailevi nedenlerin öne çıktığı Teşkilatımızdaki intihar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam etmekte ve bunlar hayata geçirilmektedir. 2010 yılında 105 olan psikolog sayımız, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun alımlar ile 296’ya ulaşmış, psikolog görüşmelerine ağırlık verilmiştir.

“NÖBETÇİ PSİKOLOG” UYGULAMASI

Personelimizin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli Psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlanmıştır. Yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personelimizi tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” eğitimi verilmiştir. Psikolojik Danışma Hattı” ve “Nöbetçi Psikolog” uygulamasına geçilerek personelimize telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmektedir. Ayrıca Türkiye Polis Radyosu’nda, Teşkilatta görevli psikologların katılımı ile düzenli olarak ruh sağlığı konularında programlar düzenlenmektedir.

MOTİVASYON ARTIRICI ÇALIŞMALAR 

Emniyet teşkilatında intiharların önüne geçilebilmesi amacıyla motivasyon artırıcı çalışmalar da yapılmaktadır. Bu kapsamda; Personelimize evlilik yıldönümlerinde bir gün izin kullandırılması ve personelimizin yıllık izinlerinin tamamını yaz ve kış aylarında iki dönem halinde kullanarak dinlenmesi sağlanmıştır. Teşkilat personelimize yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler(Piknik, yemek, gezi vb.) yapılmaktadır. Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmektedir. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda Emniyet personelinin yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir.

ÖNLENEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA

Bilimsel Çalışmalara da ağırlık verilmektedir. Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinden öğretim üyeleri ile bağımsız bir "Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulmuştur. Bizleri derinden etkileyen intihar olaylarının önlenebilmesi için yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarımızı bundan sonra da hayata geçirecek, mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”