EN AĞIR AÇLIK VE YOKSULLUK

Başkan Çetin açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Bugün Türkiye’de, tüm hanelerin ve halkın %54 dolayındaki kesimi, yani, 45.9 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Nüfusun %42’si, yani, 35.7 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kısaca, bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır.
GİDERLER ÇOK YÜKSELDİ
İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler ile üniversiteye giden öğrencilerin giderleri çok yükselmiştir. Aileler, çocuklarını servis aracı ile devlet okuluna gönderiyorlar ise en düşük servis ücreti ve öğle yemeği ile okul başlarken yapılan harcamaları da eklediğimizde, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde en düşük aylık gider bir öğrenci için 1.200TL dolayındadır.
GİDERLERİ KARŞILAYAMAZLAR
Tam gün eğitim-öğretim yapılan devlet okullarında öğle yemeği verilmediği için, ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrenciler ancak okul kantininden beslenebileceklerdir. Açlık sınırının altında yaşayan ya da açlık sınırının altında geliri olan aileler çocuklarını servis aracı ile nasıl okula gönderecekler? Çocuklarının öğle yemeğini nasıl karşılayacaklar? Açlık sınırının altında geliri olan aileler, ayrıca, ev kirası da veriyorlarsa, çocuklarını ne servisle okula gönderebilirler ne de çocuklarının öğle yemeği giderini karşılayabilirler!
ÜNİVERSİTEYE GİDEMEYECEKLER
Dar gelirli aileler, başka ilde üniversiteyi kazanan çocuklarının giderlerini karşılayamaz durumda! Ailesinden uzakta üniversiteye giden bir öğrencinin ikamet, beslenme ve ulaşım giderleri ile diğer okul giderlerinin aylık ortalaması bugün itibari ile 7.000TL dolayındadır. Bu durum karşısında yaşadığı ilin dışında üniversiteyi kazanan dar gelirli ailenin ya da açlık sınırının altında geliri olan ailenin çocukları üniversiteye gidemeyeceklerdir.
ÇARESİZ DURUMDADIR
Ailelerin yarıdan çoğu çaresiz durumdadır. Açlık sınırının altında geliri olan aileler, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklarını ne servis aracı ile okula gönderebilecekler ne de çocuklarının öğle yemeği giderini karşılayabileceklerdir! Bu da yetmiyormuş gibi, birçok devlet okulu yöneticisi dar gelirli çocuklardan okul giderleri için para istemektedirler. Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmakta olup, bu durum çocukların ve gençlerin eğitim almasında büyük bir engel ve sorun oluşturmaktadır. Ayrıca, çocukların yeterli ve dengeli beslenememesi başarılarını olumsuz etkilemektedir.
ACİLEN ÇÖZÜLMELİ
Bu nedenle, dar gelirli, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan aile çocuklarının tüm eğitim ve beslenme giderleri sosyal devlet ve kamu yararı anlayışı gereğince devlet tarafından karşılanmalıdır. Bununla birlikte, ailesi ile yoksulluk sınırının altında yaşayan öğretmenlerimizin de bu sorunu acilen çözülmelidir."