Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mecliste emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:
* Çalışma ilişkilerinde sendikalar çok önemlidir. Sermaye kendiliğinden güçlüdür. Emekçilerin örgütlenmesi ve onları işverene karşı eşit hale getirmek bizim Çalışma Bakanlığı’nın görevidir.

* Görevimiz enflasyona karşı çalışanlarımızı korumak.

* Yemek ücretleri çok düşüktü 55 liraya çıkarttık.

* Bizim önceliğimiz çalışma ilişkileridir. Endüstri ilişkilerinde işçi-işveren ilişkileri çok önemlidir. Devlet de burada gerekli tedbirleri almakta zorunludur.

* Asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz sürüyor.

*  Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz. Sayı yaklaşık 500 bine ulaşacak. Çalışma teknik olarak bitti.

*  EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan bir tanesi. Uzamasının bir kaç sebebi var. Herkesi dinlemek zorundayız. Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatı var. Devlet açısından ele alınan bir konuydu. Fakat doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. Teknik yönüyle problemler var. 1999 öncesi dijital ortam olmadığı için biz bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman Meclis'te bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.