Özel hukuk uyuşmazlıklarında Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan arabuluculukta 2023 yılı ücret tarifesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında bir saat için taraf başına 400, 3 ile 5 kişinin taraf olması haline ise taraf sayısı gözetmeksizin 840 lira arabuluculuk ücreti ödenecek.
Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira, taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1 bin 600 lira ödenecek. Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 480 lira olacak.
Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 100 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u kadar ücret ödenecek.
ücret olarak belirlenecek.