Herkese zekât verilebilir mi veya kısaca kimlere zekât verilebilir?

Zekât, şu yedi sınıfta bulunan Müslümanlara verilir.

1-Fakir. Nafakasından fazla, fakat nisap miktarından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her fakir, zekât alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi lazım olmaz.

2-Miskin. Bir günlük nafakasından fazla bir şeyi olmayan Müslümana miskin denir.

3-Âmil. Hayvanların ve toprak mahsullerinin zekâtlarını toplayan ile, şehir dışında durup rastladığı tüccardan ticaret malı zekâtını toplayan, zengin dahi olsalar, bunlara işleri karşılığı zekât verilir.

4-Mükâteb. Efendisinden kendisini satın alıp, borcunu ödeyince, azat olacak köle.

5-Münkatı. Cihat ve hac yolunda olup, muhtaç kalanlar. Dürr-ül-muhtârda deniyor ki: “Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar da, zengin olsalar bile, çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için zekât alabilirler. Câmi-ul-fetâvâda bildirilen hadîs-i şerîfte; (İlim öğrenmekte olanın kırk yıllık nafakası olsa da, buna zekât vermek caizdir) buyuruldu.

6-Medyun. Borcu olan ve ödeyemeyen Müslümanlar.

7-İbnüs-sebîl. Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında mal kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan.

Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival başladı Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival başladı

Zekâtı, bunların ayrı ayrı hepsine veya sadece birine vermelidir./ Osman Ünlü