Yurt dışından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerini yürüten YÖK, 2020 yılında 11 bin 89, 2021 yılında 11 bin 535, 2022 yılının ilk sekiz ayında 7 bin 13 denklik başvurusunu karara bağladı. 2022 yılının ilk sekiz ayında verilen kararlardan 3 bin 291’i denklik, 3 bin 214’ü Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS), 368’i ret, 140’ı da iade ve diğer ile sonuçlandı.

Başvuruların uyruklara göre dağılımı
Denklik başvurularının uyruklara göre dağılımında sayısal olarak en çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denklik verildiği görüldü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dışında en çok Azerbaycan, İran, Suriye uyruklular tanıma ve denklik başvurusunda bulundu. Düzenlenen denklik belgeleri en çok tıp doktorluğu, mimarlık hukuk ve ilahiyat programlarında yoğunlaştı.

Ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımı
Ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımına bakıldığında 2020 yılında Suriye, 2021 yılında Azerbaycan ve 2022 yılında Makedonya’nın ilk sırada yer aldığı fark edildi. Ret kararları sayısal olarak hukuk ve mimarlık alanlarında yoğunlaştı.

Ret ve iade gerekçeleri
Gelen denklik talepleri, akademik derece olmadığı, örgün eğitim olmayıp açık öğretim olduğu, eğitim süresince yurt dışında kalış süresi yetersiz olduğu, eğitim düzeyi yetersiz olduğu, uzaktan eğitim olduğu, teyit bilgisinin olumsuz olduğu, YÖK tarafından tanınmayan eğitim kurumu olduğu, yönetmelik gereği öğreniminin en az yüzde 70’ini tanınan bir kurumdan almadığı, yurt dışı yükseköğretim kurumunun FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu, yatay geçiş şartlarını sağlamadan geçiş yaptığı gibi nedenlerden dolayı reddedilebiliyor.